Urban Innovative Actions -rahoitusohjelman viides hakukierros avattu!

Urban Innovative Actions (UIA) -rahoitusohjelman viides ja samalla kuluvan rahoituskauden viimeinen hakukierros on nyt avattu. Haku on avoinna 12. joulukuuta saakka. UIA-ohjelma on kaupunkiviranomaisille tarkoitettu rahoitusinstrumentti, jolla on mahdollista rahoittaa riskipitoisempia innovatiivisia projekteja. UIA-ohjelmalla toteutetaan EU:n kaupunkipoliittista ohjelmaa (EU Urban Agenda), ja rahoitushakujen aiheet nousevat suoraan tämän ohjelman temaattisista prioriteeteista. Ohjelmasta on mahdollista saada maksimissaan viiden miljoonan euron rahoitus kolmivuotisille hankkeille, joiden omarahoitusosuus on vähintään 20%. Hankeaikaa voidaan mahdollisesti jatkaa vuodella, mikäli viivästyminen johtuu hankkeen johdosta riippumattomista syistä. Rahoitusohjelmaa hallinnoi UIA-sihteeristö, jonka pääpaikka on Ranskan Lillessä. Viimeisen hakukierroksen budjetti on noin 50 miljoonaa euroa. Nyt avautuneen haun teemat ovat: Ilmanlaatu Kiertotalous Kulttuuri ja kulttuuriperintö Demografinen muutos   UIA:n sihteeristö järjestää hakijoille myös tukea eri muodoissa. Mikäli aiot osallistua hakuun, kannattaa ehdottomasti osallistua nk. hakijaseminaareihin, jotka järjestetään tänä vuonna 15. lokakuuta Prahassa ja 5. marraskuuta Brysselissä. Sihteeristö järjestää myös hankekohtaisia verkkokonsultaatioita sekä yhteisiä Q&A sessioita, joihin tulee ilmoittautua etukäteen.   Lisätiedot: https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/launch-5th-and-last-uia-call-proposals  

Lue lisää

Rahoitushaku auki sosiaalista kestävyyttä edistäville kokeiluille

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun, jossa etsitään kaupunkien ja kuntien sosiaalista kestävyyttä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka testaavat uusia ratkaisuja tai aiemmin testattujen ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. Haku on avoinna 4.10. saakka. Tässä haussa kokeilujen ja pilottien teemoina voivat olla esimerkiksi osallisuus, yhteisöllisyys, uudet osallistumisen tavat, kulttuuriympäristö hyvinvoinnin lähteenä, eriarvoisuuden kaventaminen tai palveluiden saavutettavuus. Hankkeiden odotetaan tuottavan uutta tietoa, palveluja tai toimintamalleja, joiden avulla voidaan kehittää kaupunkien ja kuntien toimintaa tai lisätä asukkaiden hyvinvointia. Kokeiluja ja pilotteja tuetaan valtionavustuksella, jonka myöntää ympäristöministeriö. Avustuksen hakijana voi toimia kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunnan liitto tai näistä muodostuva konsortio. http://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/AJANKOHTAISTA/Uutiset/Rahoitushaku_auki_sosiaalista_kestavyytt(51409) Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, Kestävä kaupunki -ohjelma, p. 02952 50034, virve.hokkanen@ym.fi

Lue lisää

Esittelyssä Juha Hertsi

Mitä teen Päijät-Hämeen liitossa Olen aluekehityspäällikkö ja yhdessä sidosryhmien kanssa kehitämme maakuntaa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat kunnat ja kuntayhtymät, kansanedustajat, kehittämisyhtiöt (Lahti Region ja Ladec), koulutusorganisaatiot (LUT, LAMK, Helsingin yliopisto, urheiluopistot), valtion alueviranomaiset (ELY-keskukset ja TE-toimisto) ja ministeriöt. Maakuntastrategia ja -ohjelma määrittävät aluekehityksen tavoitteet, joita edistetään erilaisilla EU-rahoitusohjelmilla (EAKR ja ESR) ja kansallisilla ohjelmilla. Tehtäviini kuuluu rahoitettavien hankkeiden ohjausta ja osallistun useiden hankkeiden ohjausryhmään. Lisäksi liitolla on kansainvälisiä hankkeita, joissa myös olen mukana. Taustani Olen taustaltani kansantaloustieteilijä ja kauppatieteiden maisteri (KTM/UTA). Lisäksi olen opiskellut mm. laatujohtamista, IT-alaa ja HHJ-tutkinnon, joista kaikista on myös työkokemusta, kuten yrittämisestäkin. Mitä harrastan Vietän mielelläni aikaa perheen kanssa. Tällä hetkellä viisi lastani asuvat Suomessa. Puolisoni siirtyi syyskuun alusta Kouvolasta Lahteen Keski-Lahden seurakunnan kappalaiseksi vastuualueena tuomasmessut.  Harrastan hallitustyöskentelyä, tennistä, sulkapalloa ja mökkiympäristössä puuhastelua. Parasta työssäni Parasta työssäni ovat monipuoliset haasteet maakunnan kehittämiseksi. Ilman erilaisia sidosryhmiä ja kumppanuuksia ei tästä työstä tulisi yhtään mitään. Erityistä iloa antavat onnistumiset hankkeissa, joilla maakunnan asioita viedään eteenpäin, mutta myös epäonnistuneet kokeilut sallitaan. Haluaisin vielä tehdä tai oppia Jokainen päivä on erilainen ja uutta opitaan jatkuvasti yksin ja yhdessä sekä työssä että vapaa-ajalla. Tahtoisin olla mukana hankkeessa, jolla on erittäin merkittävä vaikutus alueen elinvoimaan tai onnistumiseen globaalisti. Tuollainen hanke voisi olla vaikkapa uusi...

Lue lisää

Ehdota Päijät-Häme-mitalin saajat vuodelle 2019

Päijät-Hämeen maakuntahallitus jakaa vuosittain kaksi Päijät-Häme-mitalia. Toinen mitali jaetaan henkilölle ja toinen yhteisölle. Mitalit luovutetaan Vellamon maakuntajuhlassa 3.12.2019. Mitali myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Päijät-Hämeen hyväksi. Päijät-Häme-mitaleita on jaettu vuodesta 1997 lähtien. Katso mitalien saajat tästä linkistä >> Ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa mm. Yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt maakunnan aineellista ja henkistä hyvinvointia. Teko, joka päijäthämäläisen suorittamana on tehnyt maakuntaa tunnetuksi ja jolla annetaan erityinen arvo maakunnan ulkopuolellakin. Poikkeuksellisen mittava panos Päijät-Hämeen liiton luottamushenkilönä, viranhaltijana ja työntekijänä.   Esitykset perusteluineen pyydetään lähettämään 31.10. mennessä osoitettuna Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle toimisto@paijat-hame.fi   Lahdessa 20. päivänä syyskuuta 2019 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Maakuntahallitus

Lue lisää

Kysely Päijät-Hämeen liiton viestinnästä

Tarja Koljonen tutkii opinnäytetyönään Helsingin yliopiston Comma 14 -viestinnän johtamisen koulutusohjelmassa Päijät-Hämeen liiton asiantuntijaviestintää ja viestinnän vaikuttavuutta. Päijät-Hämeen liiton viestinnän suunnittelua ja kehittämistä varten toivomme sinun vastaavan seuraavaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain pari minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäinen vastaaja paljastu tuloksista. Tässä linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/ED5C46712D78AB94.par  

Lue lisää

1 2 3 84