Maakuntahallitus esittää maakuntajohtajan virkaan Laura Leppästä

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 12.11.2018 yksimielisesti esittää työryhmän esityksen mukaisesti, että maakuntajohtajan virkaan valitaan filosofian tohtori Laura Leppänen. Työryhmän mukaan Leppänen täyttää parhaiten hakemuksen, haastattelujen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella tehdyn kokonaisarvion mukaan hakuilmoituksessa ilmoitetut kriteerit. Soveltuvuusarvio tukee työryhmän käsitystä. Leppänen on toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä ja maakunnallisissa organisaatioissa. Hakuprosessin aikana hän osoitti hyvää julkishallinnon ja elinkeinopolitiikan tuntemusta, hyviä johtamis-, yhteistyötaitoa sekä päätöksentekokykyä. Hänellä on lisäksi hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntajohtajan syyskokouksessaan 3.12.2018   Lisätietoja Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtajan viran täyttämistä valmistelevan valintaryhmän puheenjohtaja Puh. 050 398 5601

Lue lisää

Päijät-Hämeen liitosta alueellisen energia- ja ilmastotyön edistämistä kevään ajaksi kunnille, kuntalaisille ja pk-yrityksille

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa maakunnallista ilmasto- ja energiatoimien edistämistyötä (IE-hanke) ja palvelua 30.4.2019 asti. Sopimus toteuttamisesta on laadittu 5.11. Energiaviraston kanssa. Toteuttamisella vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä kunnissa ja koko maakunnassa. Hankkeessa tuotetaan opastusta kuntien, pk-yritysten ja kansalaisten energia- ja ilmastotyön eli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Toiminta kytkeytyy Motivan toteuttamaan energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön. Päijät-Hämeessä on ollut käynnissä lyhytkestoisia kuluttajien energianeuvontahankkeita. 31.10.2018 päättynyt kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä -hanke on tarjonnut kuluttajille suunnattua energianeuvontaa. Pidemmän aikavälin ilmasto- ja energiaohjausta sekä tiekartan laadintaa toteutetaan maakunnassa eri hankkeella, josta tiedotetaan myöhemmin.       Lisätiedot Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, juha.hertsi@paijat-hame.fi, puh. 044 3719442, Päijät-Hämeen liitto Petra Stenfors, erityisasiantuntija, petra.stenfors@paijat-hame.fi, puh. 044 3719 458, Päijät-Hämeen liitto

Lue lisää

Euroopan tulevaisuus, Brexit ja EU:n budjetti 2020+ CPMR:n yleiskokouksen avainasioita

CPMR:n pääsihteeri Eleni Marianou puhuu 42. yleiskokoukselle, kuva: CPMR Euroopan tulevaisuus, Britannian ero EU:sta (Brexit) ja vuoden 2020 jälkeinen EU:n rahoituskausi kuuluivat avainasioihin, joista keskusteltiin CPMR:n (Conference of peripheral maritime regions) 42. yleiskokouksessa Funchalissa, Madeiralla 17.-19.10.2018. Yleiskokous alkoi keskustelulla alueiden roolista tulevaisuuden Euroopassa ja mikä rooli alueilla on EU:n uuden rahoituskauden budjetissa. CPMR:n puheenjohtaja Vasco Cordeiro esitti huolensa, ettei Euroopan komission ehdotus EU:n uudeksi budjetiksi ole riittävä toteuttamaan Euroopan tulevaisuudelle asetettuja pitkän aikavälin tavoitteita.  CPMR valmistelee tähän liittyen poliittista kannanottoa, joka julkaistaan EU:n Romanian Sibiussa järjestettävän huippukokouksen alla toukokuussa 2019.  ”Eurooppa on muutoksessa ja kohtaa useita haasteita: ilmastonmuutos, siirtolaisuus ja kansalaisten turvallisuus. Alueet kohtaavat ensimmäisinä nämä haasteet, ja alueille on annettava liikkumatilaa toteuttaa eurooppalaisia tavoitteita. Voimme onnistua ilmastonmuutoksen ja työttömyyden vastaisessa taistelussa ainoastaan sellaisella EU:n politiikalla, jossa alueilla ja kansalaisilla on oma roolinsa päätöksenteossa”, Cordeiro sanoi. Yhtenä suomalaisille jäsenalueille tärkeänä teemana, CPMR:n yleiskokous otti voimakkaasti kantaa nykyisten Interreg-ohjelmamuotojen jatkumisen puolesta. Euroopan komission ehdotuksessa merirajaohjelmat (mm. Central Baltic) sisällytettäisiin ylikansallisiin ohjelmiin, ja Euroopan laajuinen Interreg Europe –ohjelma nykymuodossaan lakkautettaisiin. CPMR jatkaa työskentelyään sellaisen EU:n budjetin aikaansaamiseksi, joka tunnustaa alueiden roolin tulevaisuuden Euroopassa; asettaa alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen koheesion etusijalle; ja painottaa saavutettavuusnäkökulman tärkeyttä. CPMR:n pääsihteeristö seuraa tarkasti Euroopan komission ja parlamentin...

Lue lisää

EU-rahoitus haettavissa – hakijan opas julkaistu

EAKR-haku on nyt avoinna. Se on viimeinen isompi haku kuluvulla rahoituskaudella, joten nyt kannattaa toimia pian. Kaksivaiheisen haun ideavaiheeseen osallistut toimittamalla tiiviin projektisuunnitelman 30.11. mennessä. [button link="#http://www.rakennerahastot.fi/documents/13596/2163790/Etel%C3%A4-Suomen+EAKR-hakuohje+2018+%28p%C3%A4iv%29/ce4681be-99ea-4ea9-9fee-690d2ac60877" color="orange"] Hakijan opas[/button] Päijät-Hämeessä haetaan hankkeita ensisijaisesti toimintalinjan 2  erityistavoitteisiin ja toiveena on saada niin ylimaakunnallisia kuin maakunnallisiakin hankkeita. Tavoitteena mukaisesti luoda uutta kasvua esimerkiksi uusia liiketoiminta-alueita tai toimintamalleja kokeilemalla.  Hankkeiden tulee olla  Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisia (l. tukee jotakin seuraavista ylätavoitteista) Alueen vetovoiman lisääminen Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan Uusien kasvualojen kokeileminen http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/   Lisätietoa Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, puh. 044 7719 466  petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi Tiivistelmä: Päijät-Hämeen EAKR-haku  Lue myös aiempi uutinen aiheesta: Rahoituskauden viimeinen iso EAKR-haku avoinna                  

Lue lisää

Rahoituskauden viimeinen iso EAKR-haku avoinna

Tänään  avautui kaksivaiheinen EAKR-rahoitushaku, joka on kuluvan rahoituskauden viimeinen isompi haku. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 29.10.–30.11.2018, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa 2019 jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Päijät-Hämeessä rahoitusta voi hakea toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisiin hankkeisiin.  kuitenkin ensisijaisesti toimintalinjan 2 erityistavoitteisiin, sillä toimintalinjassa 1 on rahoitusta on niukasti jäljellä. Toimintalinja 1: Yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen   Hankkeilla uutta kasvua alueelle Tavoitteena on luoda alueelle uutta kasvua esimerkiksi uusia liiketoiminta-alueita tai toimintamalleja kokeilemalla. Toiveena on, että Päijät-Hämeessä käynnistyisi sekä maakunnallisia että ylimaakunnallisia hankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Päijät-Hämeen maakuntastrategian mukaisia ja tukea jotakin seuraavista tavoitteista: Alueen vetovoiman lisääminen Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan Uusien kasvualojen kokeileminen Ideahaku avoinna 30.11.2018 saakka Kaikille haun ensimmäiseen vaiheeseen jätetyille projekti-ideoille annetaan kirjallinen palaute, jonka perusteella on arvioitavissa varsinaiseen rahoitushakuun osallistuminen. Tarkemmat ohjeet hakuun julkaistaan lähiaikoina Rakennerahastot.fi -sivustolla. Hakuinfo 1.11.2018 Koko Etelä-Suomen alueen yhteinen infotilaisuus pidetään torstaina 1.11. Helsingissä klo 12-14. Ilmoittautumislinkki on vielä avoinna, joten ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen tai verkko-osallistujaksi. Etelä-Suomen EAKR-infotilaisuus 1.11.2018, Helsinki Hakuinfon ohjelma Ilmoittaudu hakuinfoon 1.11.2018, osallistujaksi...

Lue lisää

1 2 3 65