Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana 31.1.2018 saakka

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan. Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Vuoden 2018 määrärahojen hakuaika alkaa 15.12.2017. ELY-keskukset ottavat hakemuksia vastaan 31.1.2018 kello 16.15 saakka. Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Lue lisää

Kierrätyspuisto Hollolaan tai Orimattilaan

Lahden seudulle tarvitaan tulevina vuosina uusi jätehuollon ja kierrätyksen alue. Sijaintipaikan löytämiseksi tehtiin mittava selvitys, jonka tulokset ovat nyt selvillä. Parhaat alueet sijoittuvat Hollolaan ja Orimattilaan. Tällä viikolla julkaistussa selvityksessä arvioitiin kymmenen vaihtoehtoa sijaintipaikalle. Vaihtoehdot sijoittuivat Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueille noin 25 kilometrin sisälle Lahden keskustasta. Lahden seudulla jätteenkäsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen. Jätteen teollinen käsittely lisääntyy, mutta Kujalan alueelle ei mahdu enää uusia toimintoja. Yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu edelleen Kujalassa. Uusi Kierrätyspuisto tarvitaan teollisuuden jätteiden ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon. Uuden alueen tarve on vähintään 100 hehtaaria. Aluevaihtoehtojen soveltuvuutta arvioitiin monipuolisilla kriteereillä. Selvityshankkeen aikana järjestettiin kaksi avointa asukastilaisuutta. Alueista kerättiin palautetta karttakyselyllä, johon saatiin peräti 800 vastausta. Kierrätyspuisto-selvityksen johtopäätöksenä esitetään tarkemmin tutkittavaksi neljä aluetta: Kehätien alue Hollolassa Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa. Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitys toteutettiin Päijät-Hämeen liiton johdolla.  Valmis selvitys ja muut hankkeen aineistot löytyvät Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/aluesuunnittelu/kierratyspuisto/. Kierrätyspuisto-hankkeen seuraavat vaiheet ovat YVA-menettely ja kaavoitus. Näissä tutkitaan ja vertaillaan parhaita alueita tarkemmin. YVA-menettelyn toteuttaja ei ole vielä selvillä.    Lisätietoja:  Tapio Ojanen, erityisasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto puh. 044 3719 459, tapio.ojanen(a)paijat-hame.fi

Lue lisää

Maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun haetaan sote-koordinaattoria

Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun rekrytoidaan henkilöstöä eri vaiheissa uudistuksen edistyessä. Nyt haetaan sote-koordinaattoria tukemaan sote-uudistuksen valmistelua.

Lue lisää

Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Avustuksella poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Hakuaika 12.12.2017-15.2.2018. Asiasta lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lue lisää

Tunnelmakuvia Suomi 100 – Vellamon maakuntajuhlasta

Suomi 100 – Vellamon maakuntajuhlaa vietettiin sunnuntaina 3.12.2017 Lahden kaupunginteatterilla. Tunnelmakuvia tilaisuudesta löytyy täältä (Kuvaaja: Jani Wallenius) Juhlassa luovutettiin neljä Päijät-Häme -mitalia. Järjestyksessä 46. Päijät-Häme-mitali myönnettiin Hollo ja Martta -kulttuurifestivaalille. Mitali numero 47 myönnettiin Sotainvalidien Veljesliiton Lahden piiri ry:lle, numero 48 Lahden Sotaveteraanipiiri ry:lle ja numero 49 Hämeen Rintamaveteraanipiiri ry:lle. Juhlan järjestämisestä vastasivat Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupungintatteri, Päijät-Hämeen Keittiömestarit ry sekä Lahden Teatterikerho ry.  

Lue lisää

1 2 3 53
http://www.paijat-hame.fi