Avustuksia rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, vesistöjen käyttöön ja kunnostuksiin, kalatalouskunnostuksiin ja ympäristökasvatukseen ELY-keskuksesta

Tiedote/Meddelanden 2017-10-18 Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet Hämeen ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia Päijät-Hämeen toimijoille Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin: rakennusperinnön hoitoon saariston ympäristönhoitoon pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Lue lisää

Päijät-Hämeessäkin voidaan hyötyä arktisesta yhteistyöstä

Eilen Lahdessa järjestetyn konferenssin tarkoituksena oli vastata kysymyksiin: Mitä arktinen yhteistyö tarkoittaa, mitä hyötyä arktisesta yhteistyöstä on eteläsuomalaisille toimijoille, ja mistä saa rahoitusta arktiseen yhteistyöhön?

Lue lisää

Muutosjohtajan tehtävään 14 hakijaa

Päijät-Hämeen liitto hakee maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan toiminnan käynnistämisen esivalmistelusta vastaavaa muutosjohtajaa ohjaamaan ja koordinoimaan maakuntauudistusta Päijät-Hämeessä. Muutosjohtajan tehtävää hakeneet: Korhonen Maija, diplomi-insinööri Hertsi Juha, kauppatieteiden maisteri, Lahti Huldén Seppo, oikeustieteiden kandidaatti, Kärkölä Jouppila Vesa, hallintotieteiden maisteri, Orimattila Jouttimäki Reijo, filosofian maisteri, Lahti Martola Markus, diplomi-insinööri Mattila Harri, filosofian maisteri, Kauhava Parkkonen Jari, hallintotieteiden maisteri, Lahti Somera Jukka-Pekka, sosionomi YAMK, Lahti Tuominen Tarja, diplomi-insinööri, Lahti Vainio Pirjo, terveystieteiden maisteri, Mäntsälä Viita Johanna, kauppatieteiden maisteri, Järvenpää Wilén Arja-Tuulikki, hallintotieteiden tohtori, Lahti Yksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen.   Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä muutos-, projekti- ja prosessiosaamista. Lisäksi eduksi luetaan julkishallinnon osaaminen, kuntasektorin ja/tai valtionhallinnon tuntemus sekä konkreettiset näytöt muutosprosessin johtamisesta. Tehtävä täytetään mahdollisimman pian ja se kestää 31.12.2019 asti. Tehtävä täytetään sillä edellytyksellä, että maakuntauudistus etenee rahoituksen ja lainsäädännön suhteen etukäteen suunnitellulla tavalla. Rekrytointiryhmä kokoontuu 6.10. jonka jälkeen se haastattelee osan hakijoista. Maakuntahallitus valitsee muutosjohtajan 13.11.2017.   Rekrytointiryhmän kokoonpano: Mikko Komulainen, toimialajohtaja, Lahden kaupunki, pj, Jarmo Paukku, johtaja,  ELY Eetu Salunen, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiky. Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollolan kunta Jari Paakkunainen, hallintojohtaja, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri   Lisätietoja: Jari Paakkunainen, hallintojohtaja jari.paakkunainen@paijat-hame.fi  puh. 044 3719 455 Jarmo Paukku, johtaja jarmo.paukku@ely-keskus.fi puh. 0295...

Lue lisää

Maakuntahallituksen kausi käynnistyi vilkkaalla kokouksella

Uusi maakuntahallitus kokoontui tänään ensimmäiseen kokoukseensa, ja sai heti käsiteltäväkseen strategialuonnoksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020. Jäsenkuntien maksuosuus v. 2018 on sama kuin tänä vuonna. Myös vuosien 2019 ja 2020 kasvu on 0 % edellyttäen, että maakuntauudistuksen rahoitus ja lainsäädäntö etenevät suunnitellulla tavalla. Talousarvioluonnokseen sisältyvät Yliopistokampuksen rahoitus, kansainvälisten hankkeiden ja maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksia. Maakuntahallitus lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2018 talousarvioluonnoksen kuntiin lausunnoille. Maakuntauudistukselle poliittinen ohjausryhmä Ohjausryhmä seuraa ja ohjaa uudistuksen maakunnallisten tavoitteiden toteuttamista sekä yhteensovittaa tarvittaessa valtakunnallisia ja maakunnan omia linjauksia.  Ohjausryhmän kokoonapano on sama kuin maakuntahallitus, mutta sitä täydennetään vasemmistoliiton edustajalla ja maakuntavaltuuston puheenjohtajistolla. Iitti osaksi Päijät-Hämettä Iitin kunta siirtyy Päijät-Hämeeseen vuoden 2020 alusta, mutta vaaliteknisesti se on osa Päijät-Hämettä jo kesästä 2018 alkaen, joten Iitin kunnan asukkaat äänestävät Päijät-Hämeen maakuntavaaleissa lokakuussa 2018. Kymenlaakson liitto hoitaa kuitenkin vielä ensi vuoden loppuun saakka lakisäteiset maakunnan liiton tehtävät Iitin osalta. [caption id="attachment_12154" align="alignnone" width="199"] Mika Kari, maakuntahallituksen pj.[/caption] Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätöksellä Iitin kunnan edustaja osallistuu maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän sekä maakuntahallituksen kokouksiin puheoikeudella. Hallituksen puheenjohtaja Mika Kari toivottaa Iitin tervetulleeksi ja pitää ehdottoman tärkeänä sen mukana oloa jo ennen virallista siirtymistä. Hän edellyttää, että maan hallitus päättää kunnan tilanteesta mahdollisimman pian. Kahdessa maakunnassa toimiminen vie voimavaroja ja hankaloittaa toimintaa....

Lue lisää

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät kaksitoista yhteistä talousarvioaloitetta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita. Talousarvioaloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Lisäksi alueen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen vetovoimatekijänä on tarve kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Talousarvioesityksinä esitetään Päijät-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa Valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille Tieturvallisuuden parantamiseen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä Valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen   Valtatie 12 on merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Valtatien 12 parannuksia ollaan aloittamassa Lahden eteläisen kehätien osalta ja Iitissä Kymiringin liittymissä. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto - Kalliola. Hankkeen alustava kustannusarvio ilman lunastuskustannuksia on noin 38 miljoonaa euroa. Liikennetaloudellisten tarkastelujen perusteella hanke on erittäin kannattava. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole olemassa vielä rahoitusta. Talousarvioesityksinä esitetään Kanta-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki - Hämeenlinna Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3 Suomen ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen...

Lue lisää

1 2 3 50
http://www.paijat-hame.fi