Päijät-Hämeen kunnilla valmius elinkeinoyhteistyöhön

Päijät-Hämeen menestys edellyttää kuntien yhteistyötä erityisesti yrityspalveluissa ja matkailun edistämisessä. Konsulttiselvitys osoittaa, että kuntien täytyy panostaa elinvoimapolitiikkaan enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Lue lisää

Liikkumisen tavat muuttuvat hitaasti Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti, alueelliset erot suuria

Suomalaiset liikkuvat pitkälti samalla tavalla kuin 6 vuotta sitten, kertoo tuore henkilöliikennetutkimus. Alueelliset erot liikkumistavoissa ovat kuitenkin suuria.

Lue lisää

Maakunnat yhteistyöhön poikittaisliikenteen kehittämiseksi – raideliikenne kärkenä

Tuleeko Suomesta kansainvälisten raidekuljetusten keskittymä? Ratkaiseeko poikittainen raideliikenne kaupunkiseutujen osaamispulan? Maakunnat kokoontuivat maanantaina visioimaan Suomen poikittaisliikenteen tulevaisuutta ”Rata ratkaisee – teitä tarvitaan” -seminaariin Lahteen.

Lue lisää

ELY-keskuksen rahoitus Päijät-Hämeeseen vuonna 2017 yli 35 miljoonaa euroa

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta kanavoitui rahoitusta Hämeen maakuntiin Päijät- ja Kanta-Häme) vuonna 2017 kaikkiaan lähes 71 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin maatilojen ja maaseudun kehittämistä ja ympäristön tilan paranemista. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2017 rahoituskatsauksesta. Työllisyysmäärärahoja oli käytössä edellisvuotta enemmän. Sekä tukityöllistämisen että työvoimakoulutuksen taso kasvoi edellisvuodesta. Työvoimapoliittisissa palveluissa aloitti vuonna 2017 kaikkiaan runsaat 22 800 henkilöä. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli vuonna 2017 kuukaudessa keskimäärin 21 600 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 300 vähemmän (-10 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä vuonna 2017 kuukaudessa keskimäärin 55 prosenttia. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Yritysrahoituksesta suuri osa kohdistui pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. ESR-hankkeita rahoitettiin vuoden aikana yhteensä 22 ja ne painottuivat työllisyyden edistämiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen. Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne ja viime vuoden heikko kasvukausi ovat vaikuttaneet vuonna 2017 maatalouden investointihalukkuuteen Hämeen ELY-keskuksen alueella. Erityisesti isoihin lypsykarja- ja kotieläininvestointeihin on myönnetty vähemmän tukea kuin edellisenä vuonna. Sateisen kesän johdosta loppuvuodesta oli havaittavissa kysynnän lisääntymistä salaojitusinvestoinneissa. Maaseutuohjelmasta rahoitettiin sekä yrityksiä että kehittämishankkeita. Ympäristörahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista ja haja-asutuksen...

Lue lisää

Yrittäjät pormestarin johdolla sparraamaan lahden alueen nuoria

Lahden Diakonialaitoksella on käynnistynyt uusi hanke, jossa haastetaan paikallisia yrittäjiä sparraamaan ja tukemaan työelämän ulkopuolella olevia lahtelaisia nuoria. Hankkeessa tullaan vuoden 2018 aikana näkemään 10 toimintakokeilua, joiden tavoitteena on haastaa yrittäjiä uudenlaiseen osallisuuden edistämiseen. Luvassa on mm. työhaastattelusimulaatioita, opastusta videon ja sosiaalisen median käyttöön työnhaussa sekä Nuori yrittäjä - messut, joissa nuoret yrittäjät pääsevät helposti ja vaivattomasti esittelemään yrityksiään ja yritysideoitaan. Vuosi huipentuu parhaan yritysidean palkitsemiseen 1000 eurolla. Nuorelle paras palkinto toimintaan osallistumisesta on kuitenkin uusien työllistymisverkostojen löytäminen. Hankkeessa ovat tällä hetkellä mukana pormestari Markku Koskinen, autotalon johtaja Saija Vuorinen, päiväkotiyrittäjät Minna ja Paul Cowell, yrityskummi Kari Kempas, Päijät-Hämeen yrittäjien Minna Vesala sekä abiturientti ja yrittäjä Mauri Sottinen. Yrittäjät ovat tervetulleita toimintaan mukaan esimerkiksi ryhtymällä työelämän ulkopuolella olevan nuoren työllistymiskummiksi. Hyvän tekemisen pankki -hankkeen toteuttaa Lahden Diakonialaitos vuoden 2018 aikana, ja hanketta rahoittavat Päijät-Hämeen liitto (alueelliset innovaatiot ja kokeilut – AIKO -rahoitus) sekä Lahden Diakoniasäätiö sr. Hanke on osa Lahden Diakonialaitoksen uuden diakoniastrategian toteutusta. Lisätietoja: diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen, anne-maria.karjalainen@dila.fi tai 040 6876678.

Lue lisää

1 2 3 57
http://www.paijat-hame.fi