Katse maakunnassa eteenpäin – mitä uudistusvalmistelu opetti?

Teksti: Mika Kari (sd)  ja  Kristiina Hämäläinen (kok) Maakunnassa muutaman vuoden yhteistyönä tehty uudistusvalmistelu on tällä erää pysähtynyt mutta uudistuksen tarve ei ole kadonnut. Samat ongelmat, joita on yritetty vuosia ratkoa, ovat edelleen olemassa – entistä konkreettisempana ja hankalampana kuin aiemmin. Pallo palaa takaisin kunnille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa, laadussa ja yhdenvertaisuudessa on ongelmia ja eroja kautta maan, myös maakunnan sisällä. Erityisesti ongelmat koskevat perustason palveluja. Selvää on, että kustannuksia ei suitsita sairaita hoitamalla, vaan painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin. Valmistelussa saatiin oppia järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta, joka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tuottaa poliittisesti ristiriitaisia vaateita. Erottaminen kuitenkin mahdollistaa, että poliittiseen päätöksentekoon tuodaan toiminnan strategiset suuntaviivat sekä talouden kehys – tuottajatahon vastuulle jää toiminnan käytännön järjestely. Valmistelutyön keskeiset opit ovat selvät. Tarvitaan muutosta ohjaava lainsäädäntö ja juridisen päätösvallan omaava poliittinen taho tekemään sitovia päätöksiä valmisteluprosessin matkalla. Lisäksi tarvitaan taloudellinen resurssi ja osaavat henkilöt valmistelua ja vuoropuhelua käymään. Valmistelussa kertynyt tietotaito ja valmistelua tehneet osaajat jäävät onneksi käyttöömme. Edellisillä uudistuskierroksilla on kompastuttu hallintomallilähtöisyyteen, perustuslakiin ja organisaatioiden vastustukseen. Perustuslain tulkinta tiedetään jo kuntaliitoksiin pohjaavan soten osalta. Isojen keskuskaupunkien vetovastuu muodostaa sekin perustuslaillisen ongelman. Todennäköinen malli on nykyinen kuntayhtymämalli, joka tosin tarvitsenee valtion rahoitusta. Olemme Päijät-Hämeessä hyvin tietoisia palvelujen integraation välttämättömyyden sekä...

Lue lisää

Kasvukeskukset houkuttavat väkeä maakunnista

Päijät-Hämeessä on keskusteltu vilkkaasti sen jälkeen, kun MDI julkaisi Suomen kaupunkiseutujen väestöennusteen kolme viikkoa sitten. Sen mukaan Suomessa olisi vuonna 2040 vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua. Tänään julkaistiin maakunnittainen väestöennuste, joka ei tietenkään lupaa sen parempaa. Alueemme osalta tiedoissa ei sinänsä ole mitään uutta. Aiemmassa kaupunkiseutujen vertailussa muilta alueilta tarkasteltiin vain kaupunkiseutujen kuntia, kun taas Lahden kaupunkiseudun luvuissa olivat alunperinkin mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat. Alueiden väestökehitys eriytyy MDI:n ennusteen mukaan vahvasti vuosina 2017-2040 ja väkiluku kasvaa vain neljässä maakunnassa: Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kasvavienkin maakuntien väestökehitys perustuu muuttovoittoihin maan sisältä ja etenkin ulkomailta. Lasten määrä vähenee Eläkeikäisten määrä kasvaa kaikissa maakunnissa. Vuonna 2040 yhteensä 11 maakunnassa asuu yli 50 eläkeikäistä sataa työikäistä kohden, ja neljästä näistä maakunnista eläkeikäisiä on yli 60 henkilöä sataa  työikäistä kohden. Lasten määrä puolestaan vähenee  kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Kuudessa maakunnassa vähennys on jopa yli 30 prosenttia. Kyseessä on ennuste Vaikkakin nyt julkaistut luvut ovat tyrmääviä,  ovat ne silti ennusteita, joskin vahvasti perusteltuja.  "Ennusteeseen on suhtauduttava vakavasti, ja on alettava etsimään ratkaisuja alueen vetovoiman lisäämiseksi", toteaa kehittämisjohtaja Riitta Nieminen. "Tähän tarvitsemme koko alueen voimavarat ja ideat".   Lisätietoja: MDI:n väestöennuste maakunnittain 2040 Lue aiempi uutinen kaupunkiseutujen väestöennusteesta: Tyytyykö Suomi kolmeen kaupunkiseutuun? Kehityksen kääntäminen vaatii valtion toimenpiteitä ja aluepoliittisen keskustelun uudistamista Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja,...

Lue lisää

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat: Koheesiovarojen jakoon tasapuolisuutta

  Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat esittävät, että Suomeen saatavat koheesiovarat tulee jakaa seuraavalla EU:n rakennerahastokaudella alueellisesti nykyistä tasapuolisemmin. Itä- ja Pohjois-Suomen suuralue on saanut yli kaksi kolmasosaa rahoituksesta, vaikka siellä asuu vain neljännes väestöstä. Maakunnat ehdottavatkin yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa koko Manner-Suomeen. Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueen valmisteluryhmä kokoontuu 14.3. Lahdessa ja antaa kannanottonsa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 kansalliseen valmisteluun. – Uudella kaudella riittää yksi yhteinen kansallinen ohjelma eikä ole tarpeen luoda keinotekoisia rajoja aluekehittämiselle. Koska kehityserot ovat merkittävästi kaventuneet, on perusteltua, että alueet lähtevät varojen jaossa tasavertaisina samalta viivalta, sanoo Etelä- ja Länsi-Suomen suuralueella uuteen kauteen valmistautumista vetävä ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta. Rakennerahastojen rahoituksella on Suomessa saatu EU-jäsenyyden aikana merkittäviä tuloksia. Itä- ja Pohjois-Suomen alueet ovat erityisesti hyötyneet, mikä on koheesiopolitiikan periaatteiden mukaisesti tasoittanut kehityseroja maassa. Käytännössä alueet ovat saaneet jäsenyyden aikana miljardien eurojen alueellisen tulonsiirron. Valmistautumista uuteen rakennerahastokauteen tehdään kahdella suuralueella: Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä sekä Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä. Etelä- ja Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Painotustta alueiden potentiaaliin Tulevaisuudessa tarvitaan vahvempaa painotusta alueiden potentiaaliin ja kasvuun, ja vähemmän rajoja ja esteitä aluekehittämiselle. On tärkeää huomioida alueiden väestö- ja aluerakenteeseen liittyvät erityispiirteet. Aluerakenteen perustaksi ovat yhä selkeämmin nousemassa...

Lue lisää

Sähköautot taloyhtiössä -tilaisuus 7.3.2019 esitysten materiaalit

Tekniset kysymykset sähköautojen latauksen järjestämisessä, Taneli Varis, Motiva Oy (PDF -tiedosto) Taloyhtiöiden haasteet, Hanna Koskela, Kiinteistöliitto Päijät-Häme (PDF -tiedosto) Sähköautojen lataus palveluna, Juha-Pekka Moisio, Lahti Energia (PDF -tiedosto) Kuukausimaksulla sähköautoiluun, Jarkko Lappalainen, OP-Kulku (PDF -tiedosto) Tulevaisuuden näkymät latauspisteiden sijoittamisesta Lahdessa, Sari Alén, Lahden pysäköinti (PDF -tiedosto)

Lue lisää

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyy – uudistamisen tarve ei katoa

Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista ratkaisua on odotettu Päijät-Hämeessä kuukausia. Tänään presidentti Niinistö hyväksyi pääministeri Juha Sipilän hallituksen eropyynnön. Pääministeri jätti eropyynnön kun maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ajautui umpikujaan. Sote-uudistus kaatui perustuslain tulkintaan ja ajan loppumiseen lakipaketin valmistelulta. Päijät-Hämeessä maakunta- ja sote-uudistusta on valmisteltu vuodesta 2017 lähtien. Töitä on tehty useilla eri osa-alueilla. Päijät-Häme on ollut sote-uudistuksen osalta paremmassa tilanteessa kuin useimmat muut maakunnat, sillä sote-palvelut on maakunnassa jo aiemmin koottu yhteen. Valmistelijat maakunnassamme ovat tehneet hyvää työtä. Siitä suuri kiitos kaikille valmisteluun osallistuneille tahoille. On selvää, että uudistamisen tarve ei katoa mihinkään - väestö ikääntyy, kustannukset kasvavat. Pystymme hyödyntämään valmistelun sisältöä ja tietojärjestelmiin liittyvä työhän olisi tullut tehtäväksi joka tapauksessa, maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari summaa valmistelua. Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Laura Leppänen vakuuttaa, että Päijät-Hämeessä ei olla toimettomina valtakunnallisia jatkolinjauksia odotellessa: Odotamme rauhallisin mielin seuraavan hallituksen linjauksia. Maakuntamme tavoitteena edelleen on, että sote-palvelujen kustannukset siirtyvät valtion rahoitusvastuulle. Hallinnollisia malleja, joilla tämä voidaan toteuttaa, ei ole kovin montaa. Väliajalla on mentävä eteenpäin. Maakuntamme kunnat ovat ottaneet asian hyvin vakavasti ja vastuullisesti käsittelyyn. Muutosta valmistelevan projektitoimiston rahoitus on kiinni valtiovarainministeriön päätöksistä. Valtiovarainministeriö on rahoittanut valmistelun. Uudistuksen toteutuminen on ollut epävarmuudessa jo jonkin aikaa. Olemme varautuneet kaikkiin vaihtoehtoihin ja keskittyneet valmistelussa niihin asioihin, joista hyödyt...

Lue lisää

1 2 3 73