Maakuntahallinnon projektisuunnitelman valmistelu

Väliaikainen maakuntahallinto aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun eduskunnalle annetut sote- ja maakuntalait sekä valinnanvapauslait on hyväksytty. Alkuperäisen suunnitelman mukaan väliaikaisen maakuntahallinnon piti aloittaa 1.7.2017. Jos lakien hyväksyminen viivästyy, viivästyy myös maakuntahallinnon aloitus. Maakuntahallintoa koskevaa projektisuunnitelmaa laatimaan on asetettu työryhmä, johon kuuluvat projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén PHHYKYstä, projektikoordinaattori Ville Majala Päijät-Hämeen liitosta sekä yksikön päällikkö Riitta Turunen Hämeen ELY-keskuksesta. Työryhmässä toimivat myös maakuntajohtaja Jari Parkkonen sekä sote-muutosjohtaja Jouko Isolauri. Alustava ehdotus projektisuunnitelmaksi käsitellään maakuntahallituksessa kesäkuun 2017 loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään sote- ja maakuntalakien hyväksymisen jälkeen. Lopullisen projektisuunnitelman hyväksyy myöhemmin väliaikaishallinto. Lahti 22.3.2017 Jari Parkkonen, maakuntajohtaja Francis McCarron, hallituksen puheenjohtaja, PHHYKY Jouko Isolauri, muutosjohtaja, PHHYKY

Lue lisää

Nyt se on varmaa – suuntamme on etelä

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä siirtyy Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueelta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle vuoden 2018 alusta lukien. Valtioneuvosto antoi erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueita koskevan asetuksen 16. maaliskuuta. STM:n tiedote 16.3.2017

Lue lisää

Osallistu maakuntaohjelman valmisteluun

Millaiseksi toivoisit Päijät-Hämeen kehittyvän?

Lue lisää

Haku – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä, mutta pieniä ja ketteriä, kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2017 haussa 322 000 euroa. Tavoitteena on rahoittaa hankkeita kahdessa kokosarjassa. Pienimmät kokeiluhankkeet ovat enintään 10.000 euron tuen suuruisia ja kestoltaan enintään vuoden mittaisia. Hakuaika on jatkuva ja päätöksiä tehdään hakemusten saapumisen mukaan. Suuremmat alueen innovaatio- ja kokeiluhankkeet ovat kokoluokassa 10.000 – 50.000 euroa tuen osuudelta ja kestoltaan enintään 2 vuotta. Näiden osalta vuoden 2017 hakuaika päättyy perjantaina kesäkuun 12.6. klo 15.00. Hakuteemoja on kaksi: Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille Tarkemmat hakuohjeet, tiedot teemoista ja rahoitushakemus ovat liiton www-sivulla. http://www.paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aiko/ Valintaohjeet ja kriteerit        Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä: edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta, vahvistaa alueen muutosjoustavuutta, nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä, vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä. Hanketyyppinä on yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke.  Hankkeen kustannusmalli on flat rate 24 % (henkilöstökustannuksista), mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi tulla rahoitetuksi. Hankkeen tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Päijät-Hämeen liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta). Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan Päijät-Hämeen liiton toimistoon paperilla tai...

Lue lisää

Eurooppalaisten alueiden kilpailukykyindeksi 2016 on julkaistu

Etelä-Suomi (ilman HKI-Uusimaata) on eurooppalaista keskiarvoa parempi kaikissa indeksin verrantoyksiköissä paitsi markkinoiden koossa. Indeksin perusteella Etelä-Suomen vahvuuksiin muihin eurooppalaisiin alueisiin verrattuna kuuluvat etenkin perus- ja korkeakoulutus, vakaat instituutionaaliset rakenteet sekä innovaatiotoiminnan kehittyneisyys. Euroopan komissio on julkaissut sarjassaan kolmannen 263 eurooppalaisen alueen kilpailukykyä mittaavan indeksin, jonka avulla seurataan ja arvioidaan alueiden kehitystä sekä ajallisesti että suhteessa muihin eurooppalaisiin alueisiin. Indeksin tarkoituksena on avustaa alueita arvioimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja investointitarpeitaan aluekehityssuunnitelmia laadittaessa. Perinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi indeksissä huomioidaan mm. alueen innovaatiokyky sekä sosiaalisia elementtejä, kuten koulutus ja terveys. Lisätietoa

Lue lisää

1 2 3 40
http://www.paijat-hame.fi