Miten käy moottori- ja ampumaurheilun?

Tapio Ojanen - 27.10.2015

Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen erilaisia seudullisia maankäyttötarpeita. Aina yhteensovittaminen ei ole helppoa ja joskus joudutaan tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaavan laatiminen on loppusuoralla. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä ja saadun palautteen perusteella tehtävät muutokset alkavat olla selvillä. Uusina asioina tuulivoima-alueiden ja kaupan ratkaisujen suunnittelu on ollut erityisen haasteellista. Helppoja eivät ole myöskään...

Lue lisää

Yhdessä kokeillen

Riitta Nieminen - 19.10.2015

Uskoisin kaikkien meistä haluavan Päijät-Hämeelle pelkkää hyvää. Miten hyvä sitten saadaan aikaiseksi onkin monitahoinen keskustelu. Useimmat aluekehittäjät uskovat, että juuri heidän organisaationsa on avain alueen onneen. Juuri heille pitää antaa rahoitusta kehittämishankkeen toteuttamiseen. Olisiko kuitenkin niin, että Päijät-Hämettä kehitetään parhaiten eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä maakunnassa ja yli maakuntarajojen? Hyvässä yhteistyössä...

Lue lisää

Suunniteltua laajempi remontti

Jari Parkkonen - 17.09.2015

Päijät-Hämeen liiton verkkosivut ovat uudistuneet. Se vaati varsin paljon työtä, yllättävän paljon. Jos joku on kotioloissa joskus ajatellut maalaavansa vain olohuoneen katon eikä muuta, voinee arvata miten tässäkin kävi. Perusilmeen ja sähköisen identiteetin pohtiminen ajatti peruskysymyksien äärille kuka, mitä, kenelle, miksi, miten jne. ”Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti. Tiedonsaannin rajoittamiselle on...

Lue lisää

1 4 5 6
http://www.paijat-hame.fi