Vetovoimaa, muutosjoustavuutta ja uutta kasvua

Asta Kortesaari - 22.06.2017

Päijät-Hämeen liiton näillä näkymin viimeinen strategia vahvistui kesäkuun 19. pidetyssä valtuuston kokouksessa. Siinä vahvistettiin strategiset tavoitteet ja älykkään erikoistumisen kärjet seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Lisäksi määritettiin numeeriset kuvaajat vuodelle 2022, jotka toimivat myös strategian mittareina. Maakunnan kolme strategista tavoitetta ovat: 1. Alueen vetovoiman lisääminen, 2. jalostusarvon nostaminen ja 3. uusien kasvualojen...

Lue lisää

EAKR-hakuinfo

Asta Kortesaari - 21.06.2017

Lahden kaupunginkirjastossa 21.6.2017 järjestetyn infon esitykset ovat luettavissa täältä. Hakuohje löytyy samalta sivulta. Ohjetta päivitettään vielä, mutta ilmestynee huomenna 22.6.2017.

Lue lisää

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen verkkosivut auki

Ville Majala - 13.06.2017

Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle on avattu verkkosivut www.ph2019.fi. Sivustojen sisältö tarjoaa maakuntauudistukseen liittyvän tiedon sekä valmistelumateriaalin. Sivustoilta löytyy mm. maakuntauudistuksen työryhmien kokoonpanot ja valmisteluryhmän muistiot. Sivusto täydentyy lähiaikoina sekä valmistelun edetessä. Sivujen kohderyhmänä ovat maakuntauudistuksessa toimivien asiantuntijoiden lisäksi maakunnan asukkaat, joita halutaan uudistuksen myötä palvella entistä paremmin. Lisätiedot: Päijät-Hämeen liitto, Ville Majala,...

Lue lisää

Selvitys: Uudet maakunnat sopeuttavat talouttaan alusta alkaen

Maija Väkeväinen - 09.06.2017

Sote-kustannusten huono ennakoitavuus sekä ikääntymisen vaikutukset kustannusten kasvuun siirtyvät 1.1.2019 kunnilta uusien maakuntien haasteiksi. Perlacon Oy:n HTT Eero Laesterän ja KTM Tuomas Hanhelan maakunnan liitoille tekemien laskelmien mukaan maakuntien yhteenlaskettu sopeuttamistarve vuoteen 2030 mennessä on 2,8 miljardia euroa.  Arvio tukee valtioneuvoston sote-ja- maakuntauudistukselle asetettua tavoitetta hillitä kustannusten kasvua kolmella miljardilla...

Lue lisää

EAKR ja ESR haku avautuu, ilmoittaudu infoon tänään!

Maija Väkeväinen - 07.06.2017

Valtakunnalliset ”Kasvua kansainvälisistä osaajista” EAKR ja ESR -haut avataan 14.6. Haku päättyy 25.9.

Lue lisää

1 2 3 45
http://www.paijat-hame.fi