Päijät-Häme valmiina valtakunnallisiin liikenteen linjauksiin – maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma hyväksytty

Jaana Martikainen - 17.06.2019

Kesäkuun kokoukseen kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Kyseessä on strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kokoaa yhteen koko maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Lue lisää

EU:n koheesiopolitiikka ja liikenneasiat esillä Irlannissa

Maaret Monola - 13.06.2019

CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) hallituksen kokous pidettiin 13.6.2019 Irlannin Donegalissa. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Kristiina Hämäläinen ja maakuntajohtaja Laura Leppänen edustivat suomalaisia alueita. Hämäläinen on CPMR:n hallituksen jäsen. Tapaamisen keskeisiä teemoja olivat eurooppalaisten alueiden välinen yhteistyö ja koheesiopolitiikka. Hämäläinen kertoi kokouksessa koheesiopolitiikan onnistumisesta Suomessa. Alueelliset erot eri alueiden välillä ovat...

Lue lisää

Maakuntaliitto kouluttaa nuorista tulevaisuuden vaikuttajia – hae mukaan!

Maija Väkeväinen - 13.06.2019

Päijäthämäläisten nuorten vaikuttajakoulu alkaa syyskuussa. Hakuaika päättyy 16.8.2019. Koulutus on tarkoitettu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille, toisen asteen opiskelijoille tai juuri korkea-asteen opintonsa aloittaneille nuorille.

Lue lisää

Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat: Aluekehittämisvarojen jakoon tasapuolisuutta tulevalla EU-ohjelmakaudella

Maaret Monola - 10.06.2019

Etelä- ja Länsi-Suomen yksitoista maakuntaa esittävät, että EU:n aluepolitiikan kehittämisvarat jaetaan aiempia ohjelmakausia tasaisemmin koko maahan. Seitsemän vuotta kestävä uusi ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2021. Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua ja kansallisia tavoitteita alueiden kehittämiseksi, maakunnat vaativat. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kansallista päätöstä EU:n aluetukien käytöstä tulevalla kaudella. Asetusehdotuksen...

Lue lisää

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma tarkentaa tulevia askeleita

Maaret Monola - 10.06.2019

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden kärkeä ja tukee myös Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa. ”Biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyvä esimerkki alueen toimijoiden yhteistyöstä ja edistää osaltaan kiertotaloutta Päijät-Hämeessä. Yhteisestä toimintasuunnitelmasta hyötyvät alueen kunnat...

Lue lisää

1 2 3 81