Laura Leppänen aloitti maakuntajohtajana Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 09.01.2019

Päijät-Hämeen uusi maakuntajohtaja Laura Leppänen aloitti tänään työssään Maakuntatalossa Lahdessa. Hän tuntee hyvin maakunnan tehtävät ja toimintaympäristön, sillä hänellä on usean vuoden  kokemus  asiantuntijatehtävistä Varsinais-Suomen liitossa, jossa hän viimeksi toimi maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajana. Leppänen lupaa maakunnan ulkopuolelta tulevana katsoa Päijät-Hämettä tuorein silmin ja tutustua heti alussa uuteen kotimaakuntaansa. Hänen...

Lue lisää

Hyvää Joulua!

Maija Väkeväinen - 21.12.2018

Lue lisää

Viesti ministeri Bernerille: Päärata kuntoon ja lentorata rakenteille

Maija Väkeväinen - 18.12.2018

Päijät-Hämeen liitto, alueen kunnat ml. Iitti sekä elinkeinoelämän edustajat esittävät pääradan kehittämistä ja Lentoradan rakentamista ratkaisuiksi raideliikenteen tehostamiseen. Pääradan pullonkaulat Helsingin ja Keravan välillä vaikuttavat tällä hetkellä koko maan raideliikenteeseen.

Lue lisää

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava etenee rinnakkain YVAn kanssa

Maija Väkeväinen - 14.12.2018

Uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi on neljä vaihtoehtoa. Tarkastelussa ovat Kehätie Hollolassa sekä Marjasuo, Matomäki ja Loukkaanmäki Orimattilassa. Tarkasteltavat neljä aluetta ovat valikoituneet vuonna 2017 valmistuneen sijaintipaikkaselvityksen perusteella. Lahden seudulla on kierrätystarpeiden määrän ja kuljetusetäisyyksien takia otollinen sijaintipaikka Kierrätyspuistolle. Uudella aluevarauksella vastataan tarpeeseen osoittaa sijaintipaikka uudelle kiertotalouteen perustuvalle jätteenkäsittelyalueelle Kujalan jätekeskuksen alueen...

Lue lisää

Päijät-Hämeen Ekosysteemipalveluita ideoitiin Learning Cafe:ssa

Maija Väkeväinen - 13.12.2018

Päijät-Hämeen liitossa on tullut esille tarve selvittää Päijät-Hämeen ekosysteemipalvelujen nykytilaa ja kurkistaa samalla myös hieman tulevaisuuteen. Itsenäisyyspäivän aattona järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli saada mahdolliseen selvitykseen ideoita ja laadullista syvyyttä. Kolme ”salama-alustajaa”  johdattivat keskustelijoita ekosysteemipalveluiden eri näkökulmiin ja tekivät syvyyssukelluksia ja tähtinostoja oman aihepiiriinsä ajankohtaisista asioista. Dosentti Markku Nygren (Helsingin Yliopisto,...

Lue lisää