Runsas miljoona euroa rahoitusta Päijät-Hämeeseen Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta

Marko Mälly - 23.11.2015

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman 2014-2020 seurantakomitea teki Malmön kokouksessaan 18.-19.11.2015 päätökset 1. hakukierroksen rahoitushakemuksista. Seurantakomitea hyväksyi kaikkiaan 35 hanketta, joista yhdeksän on suomalaisvetoisia. Kaikkiaan ohjelmasta sidottiin ensimmäisellä hakukierroksella hieman yli 90 miljoonan euron EU-rahoitus. Itämeren alueen Interreg-ohjelman 2014-2020 haut ovat kaksivaiheisia. Ensimmäisessä vaiheessa on hankeideahaku, jonka pohjalta parhaat hankeideat valitaan...

Lue lisää

Suomi100Forum 18.-20.2.2016. Nyt kalenteri esiin ja päivämäärä talteen!

Maija Väkeväinen - 23.11.2015

Mihin suuntaan Suomi kehittyy seuraavan 50 vuoden aikana – millaista on liiketoiminta, työ ja osaaminen tulevaisuudessa? Nyt kalenteri esiin! Ovet Suomen tulevaisuuden SITUATION ROOMiin aukeavat 18.2.2015, kun suuren suosion saanut Suomi100Forum järjestetään kolmatta kertaa. Ensi vuonna kolmipäiväinen, täysin uudenlaisella OPEN SITUATION ROOM -konseptilla järjestettävä tapahtuma antaa äänen sekä entistä useammalle keskustelijalle...

Lue lisää

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman kick off Fellmanniassa 18.11.2015 – kotouttamisohjelma kuntiin hyväksyttäväksi

Marko Mälly - 20.11.2015

Avaussanoissaan maakuntajohtaja Jari Parkkonen kertoi Suomen sisäisestä muuttoliikkeestä, ja kuinka huoltosuhde väestön ikääntymisen myötä tulee muuttumaan yhä haastavammaksi. Seminaarin pääpuhujan Pekka Haaviston, kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustaja rauhanvälityksessä, teemana oli kansainväliset konfliktit ja muuttoliike. Haavisto avasi pakolaisongelman problematiikkaa - sisällissodat, ISIS:in nousu, ihmisoikeusloukkaukset, autoritaarinen hallinto ja nuorison näköalattomuus ajavat ihmisiä liikkeelle....

Lue lisää

Päijät-Hämeeseen uusi maahanmuutto-ohjelma vuosille 2016-2020

Marko Mälly - 16.11.2015

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2016-2020. Nyt laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen alueelle laadittu yhteinen ohjelma. Ohjelma on samalla myös kuntien lakisääteinen kotouttamisohjelma ja lähtee seuraavaksi kuntien valtuustojen käsittelyyn sekä hyväksyttäväksi. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma perustuu erityisesti laissa kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 (Laki kotouttamisen edistämisestä) määriteltyyn velvoitteeseen laatia maahanmuuttajien kotouttamisohjelma. Päijät-Hämeen...

Lue lisää

Maakuntien liittojen paikkatietoyhteistyö saa jatkoa

Maija Väkeväinen - 12.11.2015

Päijät-Hämeen liitto on mukana kahdessa piakkoin käynnistyvässä kehityshankkeessa yhdessä muiden maakuntaliittojen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Maakuntakaavojen tietosisällön ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi ollaan aloittamassa kahta yhteistyöprojektia: Maakuntakaavojen harmonisointihanketta (HAME) sekä sen alihanketta, Maakuntakaavojen harmonisoinnin visualisointihanketta. Hankekokonaisuus jatkaa Varsinais-Suomen liiton vetovastuulla ollutta LOUSPIRE-yhteistyöhanketta (2011–2013), jossa maakuntakaavat vietiin EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimaan muotoon ja...

Lue lisää

http://www.paijat-hame.fi