Työttömien aktivointi uudistettava

Maija Väkeväinen - 17.09.2015

Kuntaliiton johto kiertää vuosittain maakuntia ja Päijät-Hämeen vuoro oli keskiviikkona 16.9.2015, kun varatoimitusjohtajat Timo Kietäväinen ja Hanna Tainio vierailivat päijät-hämäläisten päättäjien luona. Työttömien, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut huolestuttavasti. Kuntien vastuita vaikeammin työllistyvien aktivoinnissa on lisätty tämän vuoden alusta. Sen sijaan kunnille ei ole annettu välineitä eikä resursseja työttömien aktivointiin....

Lue lisää

Seuraava EAKR-haku kaksivaiheinen; ideat vireille marraskuussa

Asta Kortesaari - 17.09.2015

Seuraava Etelä-Suomen EAKR-haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen ideahaku avataan marraskuun alussa ja hankeideat tulee palauttaa Uudenmaan liittoon viimeistään 15. joulukuuta. Toiseen vaiheeseen etenevistä hankkeista jätetään hakemukset EURA2014-järjestelmässä 12.2.2016 mennessä. Kaikki hakijat saavat ideahausta lyhyen kirjallisen palautteen. Tässä vaiheessa potentiaalisen hakemuksen jättäneille on mahdollisuus antaa vielä parannusehdotuksia. Niiden hakijoiden työtaakkaa taas...

Lue lisää

Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 15.09.2015

Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä hanke on käynnistynyt. Vuoden mittaisen hankkeen keskeisenä tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen alusta, joka kokoaa järjestöjen ja yksityisten palvelujen tarjonnan sähköiseen portaaliin. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään palveluihin, joita ikäihmiset tarvitsevat. Osassa maakuntaa on tehty palvelutori-mallin suuntaista toimintaa, jota vahvistetaan hankkeessa palvelemaan kaikkia hankealueen kuntia. Yhteistyökumppanit: Asikkala, Hartola, Heinola,...

Lue lisää

Päijät-Häme ja Kymenlaakso lisäävät yhteistyötä yli maakuntarajojen

Maija Väkeväinen - 07.09.2015

Vuoden 2014 kylä Vuolenkoski tarjosi komeat puitteet maakuntahallitusten yhteiskokoukselle. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntahallitusten yhteiskokous kokoontui 7.9 Lossirannan Kartanossa Vuolenkoskella. Maakuntahallitukset lausuivat yhteisenä kantanaan, että mikäli itsehallintoalueiden lukumäärä tulee olemaan selvityksessä mainitut 9-12 aluetta, niin niiden muodostumisessa tulee huomioida selvityksessä mainittujen ”historiallisten ja hallinnollisen rajojen” lisäksi vahvemmin mukana palvelut, pendelöinti, asiointi,...

Lue lisää

Runsaasti hanke-esityksiä toimeenpanosuunnitelmaan

Asta Kortesaari - 07.09.2015

Päijät-Hämeen liitto pyysi syyskuun alkuun mennessä maakunnan kuntien ja sidosryhmien aluekehittämisen sisällön ja hanke-esitysten päivityksiä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2016-2017. Hanke-esityksiä tuli runsaasti yli 100. Osalla hankkeista on jo rahoitus olemassa, mutta on tarkoituksena, että alueen viranomaiset auttavat uusia hankevirityksiä eteenpäin aluekehittämisen, kuntien tai valtion rahoituksen avulla. Rahotustarvetta on kymmeniä miljoonia...

Lue lisää

http://www.paijat-hame.fi