Ravinnekierrot ja uusiutuva energia kehittämiskohteina Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 16.10.2018

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan lähiajan painopisteet on päivitetty syyskuussa 2018. Päivitys toteutettiin työpajassa, johon osallistui kuntien, yritysten ja korkeakoulujen edustajia. Tärkeimmiksi ajankohtaisiksi painopistealueiksi nousivat biotalous, uusiutuva energia ja kiertotalouden demonstraatioympäristöjen kehittäminen. Ravinnekiertojen tehostamiseen tulee panostaa esimerkiksi biojätteen ja jätevesilietteen hyödyntämisen kautta. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja muun muassa sähkö- ja biokaasukulkuvälineiden...

Lue lisää

Kansanedustajat esittävät valtion rahoitusta teiden kunnostukseen sekä LUT-LAMK -fuusioon

Maija Väkeväinen - 28.09.2018

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 yhteistä talousarvioaloitetta.

Lue lisää

Suomi 100 -juhlavuoden laajuus ja vaikutukset historiallisen suuria

Maija Väkeväinen - 25.09.2018

Kuva: Kalkkisten koulu (Satavuotias Suomi - ei mikään kalkkis -hanke)   Valtioneuvoston viestintä, tiedote 25.9.2018: Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 laajuus ja merkittävyys ovat osoittautuneet aiempia arvioita suuremmiksi. Itsenäisyyden juhlavuodesta muodostui kaikkien aikojen laajin teemavuosi, historiallinen ilmiö, jonka vaikutukset ulottuivat koko yhteiskuntaan. Tänään julkaistu Suomi 100 -raportti tarjoaa monipuolisesti tietoa juhlavuodesta...

Lue lisää

Kohti biokiertotaloutta

Maija Väkeväinen - 18.09.2018

BIOREGIO-projekti julkaisi tänään kannanoton (Policy Brief),  jossa linjataan millä keinoin Euroopassa tulisi edetä kohti biokiertotaloutta.  Projektissa mukana olevat kuuden eurooppalaisen alueen toimijat tuovat julki yhtenevät näkemyksensä EU:n biotalousstrategian päivitykseen. Kannanotto kuvaa lisäksi bio- ja kiertotalouden periaatteita  ja esittelee projektin hyviä käytänteitä. BIOREGIO-projektissa edistetään biokiertotaloutta ja tunnistetaan siihen liittyviä ratkaisuja. Siirrettävät...

Lue lisää

Maakuntajohtajan virkaan haastatellaan viisi hakijaa

Maija Väkeväinen - 18.09.2018

Päijät-Hämeen maakuntajohtajan virkaan oli 12 hakijaa, joista valintaryhmä haastattelee lokakuun alussa viisi hakijaa. Haastateltavat ovat yhteyspäällikkö Mari Kuparinen, muutosjohtaja Laura Leppänen, EU-erityisasiantuntija Jouni Lind, kunnanjohtaja Riku Rönnholm ja aluekehitysjohtaja Satu Sikanen. Virka täytetään määräajaksi 31.12.2020 saakka ja se tuli avoimeksi edellisen maakuntajohtaja Jari Parkkosen  siirryttyä Heinolan kaupunginjohtajaksi. Maakuntavaltuusto päättää maakuntajohtajan valinnasta joulukuussa....

Lue lisää