Maakunnat yhteistyöhön poikittaisliikenteen kehittämiseksi – raideliikenne kärkenä

Maija Väkeväinen - 06.03.2018

Tuleeko Suomesta kansainvälisten raidekuljetusten keskittymä? Ratkaiseeko poikittainen raideliikenne kaupunkiseutujen osaamispulan? Maakunnat kokoontuivat maanantaina visioimaan Suomen poikittaisliikenteen tulevaisuutta ”Rata ratkaisee – teitä tarvitaan” -seminaariin Lahteen.

Lue lisää

ELY-keskuksen rahoitus Päijät-Hämeeseen vuonna 2017 yli 35 miljoonaa euroa

Juha Hertsi - 06.03.2018

Linkki tiedotteeseen/Länk till pressmeddelandet Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta kanavoitui rahoitusta Hämeen maakuntiin Päijät- ja Kanta-Häme) vuonna 2017 kaikkiaan lähes 71 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin maatilojen ja maaseudun kehittämistä ja ympäristön tilan paranemista. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2017 rahoituskatsauksesta. Työllisyysmäärärahoja oli käytössä...

Lue lisää

Yrittäjät pormestarin johdolla sparraamaan lahden alueen nuoria

Juha Hertsi - 05.03.2018

Lahden Diakonialaitoksella on käynnistynyt uusi hanke, jossa haastetaan paikallisia yrittäjiä sparraamaan ja tukemaan työelämän ulkopuolella olevia lahtelaisia nuoria. Hankkeessa tullaan vuoden 2018 aikana näkemään 10 toimintakokeilua, joiden tavoitteena on haastaa yrittäjiä uudenlaiseen osallisuuden edistämiseen. Luvassa on mm. työhaastattelusimulaatioita, opastusta videon ja sosiaalisen median käyttöön työnhaussa sekä Nuori yrittäjä - messut,...

Lue lisää

Energiapuun kysyntä ja tuotanto lisääntyvät Lahdessa ja lähialueilla

Juha Hertsi - 02.03.2018

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa selvitystyön, jossa etsittiin ratkaisuja kasvavaan energiapuutarpeeseen Lahden seudulla. Biopolttoainetarve tulee olemaan Lahden seudulla tulevaisuudessa suuri, kun esimerkiksi Lahti Energian Kymijärvi III -biovoimalan toiminta käynnistyy vuonna 2019. Logistisen sujuvuuden varmistamiseksi yhtenä ratkaisuehdotuksena tutkittiin keskitettyä ja isoa energiapuuterminaalia, ja sen toteuttavuutta muun muassa investointi-,...

Lue lisää

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus TEM

Juha Hertsi - 01.03.2018

Hallitus tukee osana innovaatiotukipakettia, kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.  Kiertotalouden investointeihin on myönnetty siirtomäärärahaa 2 000 000 euroa vuodelle 2018 ja 2 000 000 euroa vuodelle 2019. Kiertotalouden tuki-instrumenttien toivotaan kannustavan yrityksiä ja toimijoita aloittamaan investoinnin suunnittelun tai käynnistävän itse toimintaa investoinneilla.  Samoin niiden toivotaan kannustavan...

Lue lisää