Etelä-Suomi ja kestävä arktinen yhteistyö -konferenssin esitykset

  • Aamupäivä
  • Temaattiset miniseminaarit
    • Liikenne ja logistiikka
    • Kestävä arktisen ympäristön käyttö
    • Rahoitusta rajat ylittävään yhteistyöhön