paketti

 

LAPSI KUTSUU TURVALLISUUTEEN

23.9.2010, Wanha Teatteri, Lahti

Päivän aikana todettiin, että peruspalveluita - kuten neuvolapalvelut - on kehitettävä, ei supistettava. Neuvolakeskusteluissa on mahdollisuus herätellä tarpeita, toiveita ja saada sanotuksi asioita, jotka askarruttavat.

Keskusteluissa ja esityksissä korostui isän merkitys perheessä. Nykyisin isät koetaan helposti ns. piippuhyllyosallistujina.Lasten, nuorten ja parisuhteen ongelmissa isien mukaanotolla on kuitenkin ratkaisevan tärkeä ennuste lapsen ja nuoren hoidon onnistumisessa ja perheen hyvinvoinnin lisääjmisessä. Tapoja, joilla isät huomioidaan tärkeinä toimijoina, tuleekin merkittävästi lisätä ja kehittää.

Peruspalveluissa koko perheen ennakoivat palvelut ja riittävät resurssit tulee olla saatavissa, perhettä pitää kuunnella ja pysähtyä pohtimaan. Palveluiden etääntyessä (lomakeasiointi, netti) onkin tärkeää huolehtia ihmisen kohtaamisen mahdollisuudesta. Julkisten palveluiden tukena on hyvin hoidettu, sitoutunut vapaaehtoistyö.

Turvallinen perhe-elämä on iso ilo ja se on elämän myötä opittavissa, elämän kriisivaiheita varten perheitä voi vahvistaa ja valmentaa, pulmatilanteissa tärkeää on varhainen tuki, ongelmatilanteissa on saatava kriisiapua ja tukea tilanteen työstämiseen.

SEMINAARIN ESITYKSET:

Turvallinen perhe-elämä ei synny sattumalta
 - Turvallisten perheiden Päijät-Häme projekti

Parisuhde vauvaperheissä
 - perhetyön kouluttaja Arja Seppänen, Kirkkohallituksen perheasiat
   Parisuhteen palikat

Vauvaperhetyö ja työ pikkulasten kanssa Päijät-Hämeessä
 - hyvinvointipäällikkö Sirpa Ernvall, peruspalvelukeskus Oiva, esitys
 - vauvaperhetyöntekijä Erja Lohtander, Lahden ensi- ja turvakoti Oy, esitys

Miehen kohtaaminen asiakastyössä
 - miestyönkehittäjä Visa Kuusikallio, Ensi- ja turvakotien liiton Miestenkeskus, Hki

Isän näkökulma vauvaperheiden turvallisuuteen
 - isätyöntekijä Timo Tikka ja isätyöntekijä Ilmo Saneri, Miessakit ry,
   Isyyden tueksi -hanke

Mikä luo turvaa vauva- ja pikkulapsiperheen kotielämään?

hyvinvointijohtaja Mika Forsberg, peruspalvelukeskus Oiva
projektipäällikkö Sirpa Tölkkö, Säröperheille tueksi -projekti, esitys
Lastensuojelun projektipäällikkö Eija Kallio-Hult

Kuvia seminaarista

powered by eMedia