Tehtävät :: Aluekehitys :: Maakunnan kehittämisraha

 

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHALLA TUETAAN VUONNA 2014 MAAKUNNAN TYÖLLISYYS- JA KOULUTUSTAVOITTEITA

Päijät-Hämeen liitosta on haettavissa Työ- ja elinkeinoministeriöstä saatua maakunnan kehittämisrahaa (momentti 32.50.43).

Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus on linjannut vuoden 2014 maakunnan kehittämisrahan käyttökohteet maakuntaohjelmaa toteuttaen. Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 4.12.2013 tekemän linjauksen mukaisesti maakunnan kehittämisrahaa käytetään maakunnan elinkeinopoliittisten kärkien tukemiseen kehittämistoiminnan avulla.

  • Vuoden 2014 aikana rahoitusta kohdistetaan työllisyys- ja koulutustavoitteita edistäviin hankkeisiin.

 

  • Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen(YTA) yhteisten linjausten mukaisiin kehittämistoimiin. Vuoden 2014 painotuksissa korostetaan mm. erityisesti kolmen maakunnan (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Venäjä-yhteistyöhön liittyviä tukihankkeita.

  • Julkisen ja yksityisen sektorin (PPP) -hankkeet, joissa kootaan yhteisiä alueen verkostoja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminta) kehittämiseen vientitoiminnan tukemiseksi. 

Maakunnan kehittämisrahalla pyritään tukemaan siemenrahoituksen tavoin hankkeita, joiden toteuttamisen kautta syntyy laajempia uusia kehittämiskokonaisuuksia tai rahoituksella luodaan uutta verkostotoimintatapaa alueen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 Lahti.

Lisätiedot:

Päijät-Hämeen liitto

Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen puh. 040 508 6526 riitta.nieminen(at)paijat-hame.fi


Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 371 9442, juha.hertsi(at)paijat-hame.fi

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

Hakemuslomake 
(pdf-tiedostona)

Maakunnan kehittämisrahan hakuohjeet
(word-tiedostona)

Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen, maksatus ja valvonta (word-tiedostona)

Ympäristövaikutusten arviointilomake 
(exel-tiedostona)

Maksatushakemus
(excel-tiedostona)

Maksatushakemuksen liitelomakkeet

Maksatushakemuksen liitteet
(word-tiedostona)

Henkilöstökustannukset
(excel-tiedostona)

Työajanseurantalomake
(excel-tiedostona)

Selvitys luontoissuorituksista (koonti)
(excel-tiedostona)

Talkootyön tuntikirjanpito
(excel-tiedostona)

Hankintaselvityslomake
(excel-tiedostona)

Hakintamuistio
(word-tiedostona)