Tehtävät :: Aluekehitys :: Maakuntaohjelma 2011-2014

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2011-2014

Päätös

Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 10.5 esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi esityksen Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaksi 2011-2014. Lisäksi maakuntahallitus esittää lisäksi, että maakuntavaltuusto saa vuosittain syyskokouksessa tiedoksi maakuntaohjelman toteuttamiseen ja seurantaan liittyen Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti asian kokouksessa 7.6.2010 Heinolassa.

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2011-2014

Luonnos

Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsitteli luonnosta maakuntaohjelmaksi 15.3 kokouksessa. Ohjelmaluonnos sisälsi ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin. 

Maakuntahallitus asetti luonnoksen Päijät-Hämeen maakuntaohjelmasta 2011-2014 nähtäville 15.3 - 15.4.2010 väliseksi ajaksi, jolloin yleisöllä ja sidosryhmillä oli mahdollisuus tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varattiin pitämällä maakuntaohjelman luonnos ja sen liitteenä oleva ympäristöselostus nähtävillä liiton toimistolla ja liiton www-sivuilla.

  Lyhyt esitys ohjelmaehdotuksesta

Valmistelu

VISIO:
Päijät-Häme on Itämeren alueen ympäristöosaamisen kokoaja, jossa arjen palveluiden, vapaa-ajan ja työn muotoilu mahdollistaa uudenlaisen erikoistumisen kansainvälisesti tuottavaan menestymiseen ja asukkaiden hyvinvointiin.


MISSIO:
MUOTOILEMME ELÄMÄÄMME KESTÄVÄKSI


Maakuntasuunntelman tavoitteet ja kehittämislinjaukset

1. Matalamman energiankulutuksen työ- ja elämäntavat
Enemmän omaa energiaa ja vähemmän päästöjä
Enemmän sähköisiä mahdollisuuksia ja vähemmän turhaa liikennettä
Enemmän julkista liikennettä ja vähemmän yksityisliikennettä
Enemmän puhdasta ympäristöä ja vähemmän ympäristön rasitusta
2. Vahva suurkaupunkikeskus ja monipuoliset mahdollisuudet
Enemmän mahdollisuuksia luovan potentiaalin kohtaamiseen ja vähemmän vajaakäyttöä
Enemmän vetovoimaa ja vähemmän rajoja
Enemmän tiivistämistä ja vähemmän asutuksen hajoamista
Enemmän erikoistuneita kyliä ja vähemmän taantuvaa maaseutua
3. Tuottava ja innostava toimintaympäristö
Enemmän osaamista ja vähemmän syrjäytymistä
Enemmän erikoistumista, innovaatioita ja vähemmän massatuotantoa
Enemmän tuottavuutta ja vähemmän työpanosta
Enemmän terveyttä ja työuraa ja vähemmän uupumista
4. Tavoitteellinen aluerakenne

Maakuntaohjelman tarkistamisesta ja uuden laadinnasta päättää maakuntahallitus. Työn ohjelmoimiseksi liitos-
sa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka luonnos on käsitelty maakuntahallituksessa työn käynnistämisen yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä liiton internet-sivuilla sekä toimistossa 10.8.2009. - 14.9.2009.

Ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta kuuleminen


SOVA-lain 9 §:n mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on varattava yleisölle mahdollisuus tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan pitämällä suunnitelma- tai ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus nähtävillä sekä kirjallisena että sähköisesti.

Luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta pyydettiin lausunnot alueen kunnilta sekä muilta
maakuntaohjelman laatimisen kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Ohjelmaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointi valmistui keväällä 2010.

Käynnissä olevan ohjelman arvointiraportit:

Arviointiraportti 2009, esittelydiat, toimintalinjakohtainen arviointi

 

Lisätiedot

aluekehityspäällikkö
Juha Hertsi
puh. 044-3719442
sp. etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi