HEINOLA
SUOMEN URHEILUOPISTO
 
Päärakennus etelästä.
Kuvaaja: Henrik Wager
Kuvausaika: 17. 12. 2004
Päärakennus luoteesta.
Kuvaaja: Henrik Wager
Kuvausaika: 17. 12. 2004
Näkymä Valkjärvelle päärakennukselta.
Kuvaaja: Henrik Wager
Kuvausaika: 17. 12. 2004
Päärakennus Valkjärveltä.
Kuvaaja: Henrik Wager
Kuvausaika: 17. 12. 2004

Id:19993
Pääas. kunta:Heinola
Pääas. kylä:ei määritelty
Aluetyyppi:ei määritelty
Arvotus:maakunnallisesti arvokas
 
Alueen sisältämät kohteet:

Kuvaus:

Suomen Urheiluopisto perustettiin vuonna 1927. Vuonna 1936 valmistunut päärakennus vihittiin käyttöönsä 1937. Päärakennus rakennettiin arkkitehti Erik Bryggman suunnitelman mukaan, joka perustui hänen vuonna 1930 järjestetyn urheiluopiston suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseensa. Rakennusta pidetään kansainvälisestikin aikansa merkittävimpiin lukeutuvana urheilurakennuksena.

Päärakennuksen myöhemmistä muutoksista ja laajennuksista huolimatta se edustaa yhä varhaista, tiukkaa funktionalismia edustavaa suunnittelua Suomessa.

Suomen Urheiluopiston päärakennus sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Valkjärveltä nousevan, Salpausselkään kuuluvan jyrkän rinteen laella. Rakennusta ympäröi harjuille ominainen mäntykangas, jota rikkoo suurehko parkkialue ja lähettyvillä olevat uudemmat urehilurakennukset.

Valkjärven rannalla sijaitsee saunarakennuksia sekä päärakennuksen kanssa samanikäinen johtajan asuinrakennus (?), jota laajennettiin 1980-luvulla.

Kohde on suojeltu rakennussuojelulailla (VN/YM vahv.pvm: 25.2.1988).

 
Lähteet:

Museoviraston VAT -ehdotus 2004