Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin

Juha Hertsi - 18.12.2017

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maassa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintatavoilla. Avustuksella poistetaan palveluiden käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 900 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Hakuaika alkaa 12.12.2017 ja päättyy 15.2.2018 klo 16.15.

Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustus perustuu kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lakiin (L728/1992).

Lisätietoja:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taide-ja-kulttuuritoiminnan-kehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa