• Sijaintipaikkaselvitys (luonnos)
  • Sijaintivaihtoehdot kartalla
  • Esiselvitys 2016

Lahden seudun kierrätyspuisto

Päijät-Hämeen liitto on käynnistänyt Lahden seudun kierrätyspuisto -selvityksen. Työ valmistuu vuoden 2017 aikana. Selvityksessä arvioidaan kymmenen sijoituspaikkavaihtoehdon soveltuvuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon.

Lahden seudulla jätteenkäsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen. Jätteen teollinen käsittely lisääntyy, mutta Kujalan alueelle ei mahdu enää lisää toimintoja.

Kierrätyspuistolle soveltuvia alueita on tutkittu aiemmissa selvityksissä. Lisäksi on toteutettu YVA-menettely kahdesta kohteesta. Nyt laadittavassa työssä tarkennetaan aiempia selvityksiä ja luodaan pohjaa uudelle YVA-menettelylle. Vaihtoehdot sijoittuvat Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueille.

 

Voit ottaa kantaa ja vaikuttaa                                                                                                

Hankkeen aikana järjestetään kaksi kaikille avointa asukastilaisuutta sekä karttakysely. Tapahtumista tiedotetaan näiden sivujen lisäksi sosiaalisen median kanavissa sekä suorilla sähköpostikutsuilla.

  • asukastilaisuus 4.9.2017 klo 17-19 Lahden Urheilukeskuksessa
  • asukastilaisuus 1.11.2017 klo 17-19 Salpakankaan koululla Hollolassa
  • Käy tutustumassa ensimmäiseen Kierrätyspuisto-videoon: https://youtu.be/pkYV_qhXweM.
  • Ota kantaa sijaintivaihtoehtoihin vastaamalla karttakyselyyn! Kysely on auki 2.–15.10.2017! Löydät kyselyn tästä linkistä: https://app.maptionnaire.com/fi/3202/. Kyselyssä voit kommentoida joko kaikkia sijaintivaihtoehtoja tai vain niitä, joihin sinulla on näkemyksiä.

 

Lisätietoja hankkeesta antavat

Päijät-Hämeen liitto, erityisasiantuntija Tapio Ojanen

Puh: 044 371 9459

Sähköposti: tapio.ojanen@paijat-hame.fi

 

Sito Oy, projektipäällikkö Jarkko Kukkola

Puh: 040 150 8315

Sähköposti: jarkko.kukkola@sito.fi

http://www.paijat-hame.fi