Maakuntakaava 2006, lainvoimainen

  Päijät-Hämeen ensimmäinen maakuntakaava (kokonaismaakuntakaava) on lainvoimainen ympäristöministeriön vahvistettua sen 11.3.2008 (vahvistuspäätöksen numero N:o YM1/5222/2006 ja korkeimman hallinto-oikeuden 10.10.2008 (taltionumero 2553) tekemän päätöksen jälkeen, joka koski ympäristöministeriön vahvistuspäätökseen kohdistuneita kahta valitusta.

  Lainvoimaiset ja oikeusvaikutteiset asiakirjat ovat ympäristöministeriön vahvistamat maakuntakaavakartta sekä merkinnät ja määräykset. Kaavaselostus, sen liiteosa ja tehdyt selvitykset ovat lisätietoa siinä tilanteessa, että suunnitteluratkaisun suhteen tarvitaan tarkempaa tietoa.

  Maakuntakaavaan liittyvät asiakirjat

   

  MAAKUNTAKAAVAAN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

   Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö

  •  Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriymparisto 2007
  •  Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt

   

  Maisemaselvitykset

  •  Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet 2007
  •  Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-arvot 2007
  • Päijät-Hämeen maisematyyppien aluekuvaukset 2007
  • Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset:
  • Päijät-Hämeen ekologinen verkosto 2006
  •  Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys 2005
  • Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Päijät-hämeen maakuntakaavaprosessissa

  VT 12 Lahden eteläisen kehätien vaihtoehtojen selvityksiä

  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, yleissuunnitelma 2002
  • Vt 12 kehittäminen nykyisen linjauksen puitteissa Lahden kaupunkiseudulla, 2005
  • Lahden eteläinen kehätie, Renkomäen vaihtoehto, 2005
  • Lahden eteläinen kehätie, vaihtoehtojen vertailu, 2005
  • Selvitys VT12 ohitievaihtoehtojen vaikutuksista Lahden kaupunkiseudun ilmanlaatuun, 2005
  • Selvitys valtatien 12 ohitievaihtoehtojen vaikutuksista Lahden kaupunkiseudun ilman laatuun
  • Selvitys valtatien 12 ohitievaihtoehtojen ja pistemäisten päästölähteiden yhteisvaikutuksista Lahden kaupunkiseudun ilman laatuun

  Maakuntakaavan toteutumisen seuranta

  Lisätietoja:

  Riitta Väänänen
  aluesuunnittelupäällikkö

  Päijät-Hämeen liitto
  040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

  http://www.paijat-hame.fi