Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 24.10-30.11.2016, varsinainen haku päättyy 1.3.2017

admin - 22.11.2016

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 24.10.–30.11.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita: Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen...

Lue lisää

Ravinnekierrot ja uusiutuva energia kehittämiskohteina Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 16.10.2018

Päijät-Hämeen kiertotalouden tiekartan lähiajan painopisteet päivitettiin syyskuussa 2018 työpajassa, johon osallistui kuntien, yritysten ja korkeakoulujen edustajia. Tärkeimmiksi ajankohtaisiksi painopistealueiksi nousivat biotalous, uusiutuva energia ja kiertotalouden demonstraatioympäristöjen kehittäminen. Ravinnekiertojen tehostamiseen tulee panostaa esimerkiksi biojätteen ja jätevesilietteen hyödyntämisen kautta. Uusiutuvan energian käytön edistäminen ja muun muassa sähkö- ja biokaasukulkuvälineiden lisääminen, sekä kestävän...

Lue lisää

Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä (MYR)

Maija Väkeväinen - 15.10.2018

Lue lisää

HANKEHAKIJOIDEN TÖRMÄYTYSPAJA

Maija Väkeväinen - 11.10.2018

Nyt laitetaan hanketoimijat sekaisin!

Lue lisää

Kansanedustajat esittävät valtion rahoitusta teiden kunnostukseen sekä LUT-LAMK -fuusioon

Maija Väkeväinen - 28.09.2018

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 yhteistä talousarvioaloitetta.

Lue lisää

Kehittämisen ekosysteemi vaatii viljelyä

Petra Stenfors - 27.09.2018

Elinvoimainen alue syntyy yksinkertaisista aineksista: tarvitaan ihmisiä, osaajia, laadukasta tutkimusta ja koulutusta, vireää yritystoimintaa, toimivia palveluja. Tämän sopan keittämisen erikoisuus on, että kun ainekset ovat kasassa, ne lisääntyvät itsekseen. Vastaavasti puute näistä osatekijöistä on samalla tavoin itseään ruokkivaa: kun esimerkiksi koulutusta ei ole, ei ole riittävästi osaajia, tämä heikentää yritystoiminnan...

Lue lisää

1 2 3 104