Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 24.10-30.11.2016, varsinainen haku päättyy 1.3.2017

admin - 22.11.2016

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 24.10.–30.11.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita: Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen...

Lue lisää

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava etenee rinnakkain YVAn kanssa

Maija Väkeväinen - 14.12.2018

Uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi on neljä vaihtoehtoa. Tarkastelussa ovat Kehätie Hollolassa sekä Marjasuo, Matomäki ja Loukkaanmäki Orimattilassa. Tarkasteltavat neljä aluetta ovat valikoituneet vuonna 2017 valmistuneen sijaintipaikkaselvityksen perusteella. Lahden seudulla on kierrätystarpeiden määrän ja kuljetusetäisyyksien takia otollinen sijaintipaikka Kierrätyspuistolle. Uudella aluevarauksella vastataan tarpeeseen osoittaa sijaintipaikka uudelle kiertotalouteen perustuvalle jätteenkäsittelyalueelle Kujalan jätekeskuksen alueen...

Lue lisää

Päijät-Hämeen Ekosysteemipalveluita ideoitiin Learning Cafe:ssa

Maija Väkeväinen - 13.12.2018

Päijät-Hämeen liitossa on tullut esille tarve selvittää Päijät-Hämeen ekosysteemipalvelujen nykytilaa ja kurkistaa samalla myös hieman tulevaisuuteen. Itsenäisyyspäivän aattona järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli saada mahdolliseen selvitykseen ideoita ja laadullista syvyyttä. Kolme ”salama-alustajaa”  johdattivat keskustelijoita ekosysteemipalveluiden eri näkökulmiin ja tekivät syvyyssukelluksia ja tähtinostoja oman aihepiiriinsä ajankohtaisista asioista. Dosentti Markku Nygren (Helsingin Yliopisto,...

Lue lisää

LARS-hanke edistää älykästä erikoistumista – lue uutiskirje!

Maija Väkeväinen - 13.12.2018

Päijät-Hämeen liitto on mukana LARS-hankkeessa, jonka tavoite on vahvistaa alueellisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälisen oppimisen kautta.    LARS-hankkeessa kartoitetaan osallistuvien alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä. Hanke kuuluu Interreg BSR-ohjelmaan ja jatkuu syyskuuhun 2020.      Mitä LARS-hankkeessa on tehty paikallisesti?   Päijät-Hämeessä on tarkasteltu Viljaklusteriin liittyvien...

Lue lisää

Päijät-Hämeen liitto etsii energia- ja ilmastoasiantuntijaa

Seija Lavia-Kuitunen - 12.12.2018

Asiantuntijan tehtävänä on edistää ja toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman toimeenpanoa Päijät-Hämeen alueella. Asiantuntija palkataan ajalle 1.2.2019 - 31.12.2023. Tehtävän pääasiallinen vastuualue on toimia Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen aluekoordinaattorina Päijät-Hämeessä. Hanke saa rahoitusta LIFE - IP -ohjelmasta. Hanke käynnistyy syksyllä 2018. Aluekoordinaattori toimii LIFE-IP -projektin...

Lue lisää

Energianeuvoja Johanna Snell auttaa ilmasto- ja energia-asioissa

Maija Väkeväinen - 10.12.2018

Kansalaisten, pk-yritysten ja kuntien  maksutonta energianeuvontaa saa tämän kuun alusta lähtien maakuntaliitosta, kun  energianeuvojana aloitti Johanna Snell. Hän on tehnyt vastaavaa työtä kuluttajille suunnatussa, lokakuussa päättyneessä  Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi hän lupaa järjestää neuvontatilaisuuksia uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta sekä tulla erilaisiin tilaisuuksiin asiantuntijaksi. "Jokaisella on mahdollisuus osallistua ilmasto- ja energia-asioihin...

Lue lisää

1 2 3 111