Maakuntavaltuusto

Päijät-Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto, johon jäsenkuntien edustajainkokous on valinnut 41 jäsentä. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja.

Maakuntavaltuusto kokoontuu vuosittain 2-3 kertaa.

Maakuntavaltuusto mm.

  • linjaa maakunnan kehittämistä hyväksymällä maakuntasuunnitelman ja sitä toteuttavat kehittämisohjelmat ja maakuntakaavat
  • ohjaa liiton toimintaa hyväksymällä taloussuunnitelman ja talousarvion sekä hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt
  • valvoo liiton toimintaa hyväksymällä tilinpäätöksen
  • vastaa maakunnallisen tahdon muodostamisesta ja toteutuksesta sekä poliittisista linjauksista

 

Lisätietoja

Jari Paakkunainen
Hallintojohtaja
puh. 044 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi

http://www.paijat-hame.fi