Lisätietoja

Jari Paakkunainen
Hallintojohtaja
puh. 044 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi

 

Päijät-Hämeen liiton viranhaltijapäätöksiä

 • § 2 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto maantie 140 parantamisesta mt 11806                                                                  Huhdanojan tien liittymän kohdalla
 • § 12 Määräaikaisen asiantuntijan palkkaaminen energia- ja ilmastoasiantuntijaksi
 • § 11 Yhteisen maakunnallisen järjestelmän käyttöönoton laajentaminen                                                                               Heinolan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen arkistointiin
 • § 10 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle yhdistysten                                                                                toiminta Päijäthämäläisten tukena
 • § 9  Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Sandrich
 • § 8  Päätös jatkoajasta hankkeelle Biosta monex – bioraaka-aineen                                                                                         hyödyntämiskonseptin kehittäminen Heinolaan
 • § 7  Päätös jatkoajasta hankkeelle biotuhkan aluejalostamo (BTA): ekosysteemin                                                               synnyttäminen polttolaitosten biotuhkien hyödyntämiseen
 • § 6 Päätös jatkoajasta AIKO-hankkeelle elinkeinolähtöisten yritysekosysteemien                                                              toimintamallin kehittäminen ja testaaminen Kiinan markkinoilla
 • § 5 Työpanoksen ostaminen maakunta-ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                                  ( sote-valmistelun asiantuntijatehtävät)
 • § 4 Toimistotilojen vuokrasopimuksen  jatkaminen
 • § 3  Maakuntavalmistelun ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön rahoittaminen                                                               13.11.2018 – 30.11.2018
 • § 1 Aluesuunnittelupäällikkö: Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja                                                        liikenteen suunnitelman MAL 2009 – luonnoksesta sekä sen arviointiselostuksesta
 • § 2  Työpanoksen ostaminen  maakunta-ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin
 • § 1 Maakuntajohtajan vaalin vahvistaminen