Lisätietoja

Jari Paakkunainen
Hallintojohtaja
puh. 044 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi

 

Päijät-Hämeen liiton viranhaltijapäätöksiä

 • § 20 Päätös jatkoajasta hankkeelle Päijänteen helmi (29.3.2018)
 • § 19 Määräaikaisen erityisasiantutijan palkkaaminen maakunta- ja sote-uudistukseen                                   (29.3.2018)
 • § 18 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Potkua e-urheilusta                                                 (28.3.2018)
 • § 1 Maakuntahallitus: Vuosiloman myöntäminen maakuntajohtaja Jari Parkkoselle                                           (28.3.2018
  • pdf,
  • Lataa
 • § 17 Määräaikaisen Hr-asiantuntijan palkkaaminen (23.3.2018)
 • § 16 Määräaikaisen sote-koordinaattorin Anu Lindforssin työsuhteen                                                                     jatkaminen (20.3.2018)
 • § 15 Päätös muutoksesta hankkeelle Nuoret kaupunkikehittäjinä Heinolassa                                                            (7.3.2018)
 • § 14 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen (6.3.2018)
 • § 13 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoituksen myöntäminen hankkeelle                                                                 Biokaasutuksesta uutta liiketoimintaa (28.2.2018)
 • § 12 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoituksen myöntäminen hankkeelle                                                      Tekosysteemi (13.2.2018)
 • § 11 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtäviin                                             (taloustehtävät) ( 6.2.2018)
 • § 10 Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyys -selvitys (1.2.2018)
 • § 9 Määräaikaisen projektikoordinaattorin palkan tarkistaminen (1.2.2018)
 • § 8 Työpanoksen ostaminen maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin                                                                (Yhdyspinta-asiat ja muut erikseen määritellyt tehtävät) (29.1.2018)
 • § 7 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtäviin                                                     (SOTE-ICT valmistelutehtävät) (29.1.2018)
 • § 6 Päätös Päijät-Hämeen elinkeinotoimintojen selvitykseen osallistumisesta                                                     (26.1.2018)
 • § 5 Määräaikaisen sote-koordinaattorin palkkaaminen maakunta- ja sote-uudistuksen                         projektitoimistoon (24.1.2018)
 • § 4 Päätös muutoksesta hankkeelle Lisää liiketoimintaa elokuva- ja tv-tuotannosta                                              (22.1.2018)
 • § 3 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Kokonaisturvallisuuden                                            koulutus- ja kehittämishanke (22.1.2018)
 • § 2 Konsulttipalvelujen hankinta Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen                                           muutosvision laatimiseksi (24.1.2018)
 • § 1 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutehtäviin                               (Viestintäsuunnitelman toteuttaminen suunnitellun mukaisesti (3.1.2018)
 • § 58 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Tarinallistaminen                                         elokuvatuotannon tuotoksena (22.12.2017)
 • § 57 Määräaikaisen projektikoordinaattorin palkkaaminen (22.12.2017)
 • § 56 Toimistotilojen vuokraaminen (22.12.2017)
 • § 55 Rekrytoinnit sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin (22.12.2017)
 • § 54 Päätös jatkoajasta hankkeelle Software Academy – alustataloudesta                                                                            uutta työtä (21.12.2017)
 • § 53 Päätös jatkoajasta hankkeelle Nuoret kaupunkikehittäjinä Heinolassa (21.12.2017)
 • § 52 Päijät-Hämeen liiton lausunto kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen                                          taajamajunaliikenteessä (21.12.2017)
 • § 51 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoituksen myöntäminen hankkeelle Rehome                                              konseptin jatkojalostus ja lanseeraus (201.12.2017)
 • § 50 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoituksen myöntäminen hankkeelle                                                              Hyvän tekemisen pankki (20.12.2017)
 • § 49 Alueelliset innovaatiot ja kokeilut rahoituksen myöntäminen hankkeelle                                                             Palvelu- ja jakamistalouden uudet mahdollisuudet Hollolan                                                                         kiertotalousliiketoiminnassa (PALJU) ( 20.12.2017)
 • § 48 Muutosjohtajan vaalin vahvistaminen (14.12.2017)
 • § 47 Päijät-Hämeen näky Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen                                                            (13.12.2017)
 • § 46 Päätös muutoksesta hankkeelle Lahden tapahtuma-akselin kehittäminen                                                     (13.12.2017)
 • § 11 Aluesuunnittelu: Lausunto Hopeakallion yrityslaueen asemakaavan                                                                   muutoksen ja laajennuksen luonnoksesta (13.12.2017)
 • § 10 Aluesuunnittelu: Lausunto Kukonkankaan uutta asuinaluetta koskevasta                                                    asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta (12.12.2017)
 • § 45 Stipendin myöntäminen (8.12.2017)
 • § 44 Stipendin myöntäminen (8.12.2017)
 • § 43 Stipendin myöntäminen (8.12.2017)
  • pdf, 72 kt
 • § 9 Aluesuunnittelu: Lausunto valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelman                                        muutoksesta (30.11.2017)
 • §42 Maankäytön ohjausryhmän asiantuntijajäsenten nimeäminen (23.11.2017)
 • § 41 Sitoutuminen Lahden seudun liikennemallin päivityksen kustannuksiin (22.11.2017)
 • § 40 Apurahan myöntäminen Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti                                                                          Ari Luotoselle (21.11.2017)
 • § 39 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                          (SOTE-asioiden vastuuvalmistelijana toimiminen) (20.11.2017)
 • § 38 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                      (Viestintäsuunnitelman laatiminen) (16.11.2017)
 • § 37 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                          ( SOTE -asioiden koordinointi esivalmisteluvaiheessa Hyky:n yhteyshenkilönä) (16.11.2017)
 • § 36 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                          (SOTE-ICT -valmistelutehtävät)(16.11.2017)
 • § 8 Aluesuunnittelu: Lausunto HGelsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman                                        arviointiohjelman luonnoksesta (6.11.2017)
 • § 7 Aluesuunnittelu: Lausunto Sysmän taajama-alueen osayleiskaavan                                                          Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (2.11.2017)
 • § 35 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle                                                                                            Silta Japaniin -pilottihanke (1.11.2017)
 • §34 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle palvelujen                                                             uudelleen suuntaaminen (25.10.2017)
 • § 33 Lausunto Häme-ohjelma 2018+ luonnoksesta (23.10.2017)
 • § 32 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudsituksen valmistelutehtäviin                                                 (ICT valmistelutehtävät/koordinointi) (23.10.2017)
 • § 31 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen maakunta- ja                                                                            sote-uudistuksen projektitoimistoon (17.10.2017)
 • § 30 Kommentteja Pirkanmaan maakuntaluonnoksesta (12.10.2017)
 • § 29 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta                                                               sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta (12.10.2017)
 •  §28 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudistuksen                                                           valmistelutehtäviin (taloustehtävät) (11.10.2017)
 • § 27 Työpanoksen ostaminen maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin (hallinto-,                                         talous- ja sopimushallinta tehtävät) (25.9.2017)

 

 

 

http://www.paijat-hame.fi