Lisätietoja

Jari Paakkunainen
Hallintojohtaja
puh. 044 371 9455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi

 

Päijät-Hämeen liiton viranhaltijapäätöksiä

 • § 38 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                      (Viestintäsuunnitelman laatiminen)
 • § 37 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                          ( SOTE -asioiden koordinointi esivalmisteluvaiheessa Hyky:n yhteyshenkilönä)
 • § 36 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelutehtäviin                                                          (SOTE-ICT -valmistelutehtävät)
 • § 8 Aluesuunnittelu: Lausunto HGelsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman                                        arviointiohjelman luonnoksesta
 • § 7 Aluesuunnittelu: Lausunto Sysmän taajama-alueen osayleiskaavan                                                          Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
 • § 35 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle                                                                                            Silta Japaniin -pilottihanke
 • §34 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle palvelujen                                                             uudelleen suuntaaminen
 • § 33 Lausunto Häme-ohjelma 2018+ luonnoksesta
 • § 32 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudsituksen valmistelutehtäviin                                                 (ICT valmistelutehtävät/koordinointi)
 • § 31 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen maakunta- ja                                                                            sote-uudistuksen projektitoimistoon
 • § 30 Kommentteja Pirkanmaan maakuntaluonnoksesta
 • § 29 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksesta                                                               sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta
 •  §28 Työpanoksen ostaminen maakunta- ja sote-uudistuksen                                                           valmistelutehtäviin (taloustehtävät)
 • § 27 Työpanoksen ostaminen maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin (hallinto-,                                         talous- ja sopimushallinta tehtävät)
 • § 26 Liiton henkilöstön työajan jakaminen maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin
 • § 25 Määräaikaisen aluehallintouudistuksen projektipäällikön työsuhteeen                          jatkaminen (14.9.2017)
 • §24 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Päijänteen helmi (14.9.2017)
 • §23 Päätös muutoksesta hankkeelle Sysmän kuponkieuro ja                                                                       pienyrittäjien verkosto (14.9.2017)
 • §22 Muutoksen myöntäminen hankkeelle Vääksyn kanava-aluen kehittäminen                                          (5.9.2017)
 • §21 Jatkoajan ja muutoksen myöntäminen hankkeelle
  Smart&Clean -kokonaisuuden käynnistäminen (23.8.2017)

 • § 20 Päätös jatkoajasta Kaikulanmäen alueen koulutus-,liikunta-ja matkailualueen                                       yhteishankkeelle Hartolassa (17.8.2017)
 • §19 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi innovaatiorahoituskeskus                                             Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöistä (7.8.2017)
 • §18 Liikennejärjestelmätyön konsulttisopimuksen jatkaminen (4.8.2017)
 • §17 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Kansalaistoimijalähtöisen kaupunkikehittämisen käynnistäminen Lahdessa (5.7.2017)
 • §16 Lausunto liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä Opetus- ja kulttuuri-                                 ministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2018-2021 (28.6.2017)
 • §15 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen hankkeelle Teollisuuden kilpailukykyä ja                  uudistumista edistävien muovien TKI-ympäristön rakentaminen (19.6.2017)
 • §14 Määräaikaisen aluehallintouudistuksen projektipäällikön palkkaaminen (13.6.2017)
 • §13 Suomi100 avustukset v. 2017, Päijät-Häme (1.6.2017)
 • §12 Suomi100 avustusten myöntäminen v. 2017, Päijät-Häme (1.6.2017)

 

 

 

 

http://www.paijat-hame.fi