Kuka sitten hyötyikään kansainvälisestä projektistamme?

Marko Mälly - 06.10.2016

Hyvän ja tuloksellisen kansainvälisen projektin rakentaminen ei ole yksinkertainen tehtävä. On ymmärrettävä ohjelmamanuaalien maailma. Sovitettava omaa hankeideaa rahoitusohjelman muottiin. Haettava partnereita. Vakuutettava rahoittaja hyvällä rahoitushakemuksella. Ja tuloksetkin olisi pystyttävä jalkauttamaan käytäntöön.

Mitä elementtejä hyvän kansainvälisen projektin tulisi sitten pitää sisällään, jotta projektilla olisi vaikutusta vielä viimeisen maksatuksen jälkeenkin? Tässä muutamia huomioita.

Tarve!

Lähdettäessä rakentamaan projektia, tulisi olla aito tarve päämäärien saavuttamiseksi. Jos projekti-idea syntyy ohjelmamanuaalia lukemalla ”mitä tällä kertaa keksittäisiin” – hälytyskellojen pitäisi tässä kohtaa alkaa soida.

Alueellinen sitouttaminen ja tavoitteet!

Jos aito tarve on tunnistettu, päämääriin pääsemiseksi tarvitaan suunnittelua ja yhteistyötä myös muiden oman maakunnan organisaatioiden kanssa. Jo tässä kohtaa pitääkin miettiä tulosten jalkauttamista, koska sitten vuosien päästä nämä ”paikalliset ja alueelliset” ystävät kansainvälisten partnereiden lisäksi, ovat niitä, joiden kanssa tuloksia toteutetaan. Suuremmissa ohjelmissa kuten Horisontti 2020 kansalliset hankekonsortiotkin alkavat olla arkipäivää.

Poliittinen päätöksenteko!

Hyvä projekti sitouttaa alueiden relevantit organisaatiot projekti-idean ja tulosten kannalta. Usein kuitenkin unohtuu, että kun länsimaisessa demokratiassa elämme, myös suurin osa rahoituspäätöksistä alueilla tehdään poliittisen päätöksenteon kautta. Vaikka projekti vielä saataisiin ohjelmasta rahoitettua, tulosten jalkauttaminen käytännössä edellyttääkin poliittisia päätöksiä. Poliittisten päätöksentekijöiden sitouttaminen tulosten toteuttamisen puolesta onkin keskeistä jatkon kannalta. Ja tätäkin on ajateltava jo projektia suunniteltaessa. Maakunnallisista strategioista ja niiden sisältämistä tavoitteista on päätetty yhteisesti, joten niitä kannattaakin lukea projektia suunniteltaessa.

Ylikansallinen lisäarvo!

Tämä onkin niitä haasteellisimpia asioita. Projektin on tuotettava ylikansallista lisäarvoa myös muille partnereille kuin itselleen. Tyypillinen tilanne. Muutama kuukausi aikaa haun sulkeutumiseen, projektin suunnittelu alkaa. Tässä vaiheessa todella kuuluvien hälytyskellojen täytyy soida. Ei riitä, että listaamme vain kansainväliset partnerit hakemuslomakkeelle. Samalla tavalla kuin maakunnan omatkin ystävät, myös kansainväliset partnerit on huomioitava tasapuolisesti. Aikaa on siis varattava riittävästi projektin suunnitteluun kansainvälisten partnereiden kanssa. Yhteiset suunnittelupalaverit ovat osa projekti-idean kehittelyä, mieluummin vieläpä kasvotusten. Vain tällä tavalla voidaan varmistaa yhteisen ylikansallisen lisäarvon toteutuminen.

Taikasana ”kapitalisaatio” on tullut jäädäkseen!

Projekti voi siis elää ylikansallisesti vielä päättymisensä jälkeenkin! Useat rahoitusohjelmat ovat alkaneet tarjota tukea myös menestyneiden projektien tulosten jalkauttamisessa. Tästä erinomaisina esimerkkeinä ovat Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta rahoitettava Submariner-verkosto, joka tarjoaa alustan erilaisille aloitteille ja toimijoille Itämeren resurssien kestävässä käytössä tai Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta rahoitetun projektisarjan tuloksena syntynyt Ipahew – ikääntymisen, terveyden ja hyvinvoinnin yhteistyöalusta. Myös Interreg Europe –ohjelma tarjoaa tällä ohjelmakaudella ”innovaatioalustat” yhteistyölle ohjelman kaikissa prioriteeteissa. Ylikansallista yhteistyötä ja verkottumista voi aina tehdä myös alustojen kautta, vaikkei onnistuisi saamaankaan rahoitusta kireässä hakemuskilpailussa.

 

Vielä ehtii!

EU:n rahoituskautta 2014-2020 on vielä muutama vuosi jäljellä. Alueiden välisen yhteistyön ohjelmien osalta kaikista INTERREG –ohjelmista on avautumassa vielä ainakin yksi hakukierros. Kaakkois-Suomi – Venäjä ENI CBC rajat ylittävän yhteistyön ohjelma on vasta käynnistymässä. Horisontti 2020 –ohjelma toimii täydellä teholla. EU:n investointiohjelma jakaa tukea ja lainarahaa. Älkää myöskään unohtako kansainvälistä liikkuvuutta, kulttuuria, urheilua ja luovia aloja. CIMO:sta Hakaniemestä annetaan tukea ja tietoa.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille ja menestystä tulevissa rahoitushauissa!

Marko Mälly
Erityisasiantuntija/kansainväliset asiat