Maakuntahallintouudistusta vietävä nopeasti eteenpäin myös Päijät-Hämeessä

admin - 07.04.2016

Maan hallitus julkaisi eilen esityksensä maakuntahallinnosta ja SOTE- ratkaisusta. Maakuntauudistuksen esitetyt askelmerkit ovat oikeansuuntaisia, vaikka monet käytännön kysymykset ovatkin vielä auki.

On tärkeää, että on saatu selkeä ratkaisu, jonka mukaan pystytään viemään tarpeellista julkishallinnon uudistusta eteenpäin. Suomessa on yli 150 alueorganisaatiota ja lukumäärän supistuminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet hallinnon tehostamiselle. Ei pidä väheksyä myöskään sitä, että esitetty malli lisää demokraattista ohjausta monilta osin.

Suuntautuminen ei koske pelkkää sotea

Maan hallituksen esitys 18 maakunnasta ja  viidestä kokoavasta alueesta saa kannatusta Päijät-Hämeestä, joskin alueellamme on hyvin nopeasti reagoitava siihen, mihin viidestä alueesta me kuulumme. Tässä vaiheessa keskustelu on hyvin pelastustoimi-, erikoissairaanhoito- ja sairaalavetoista, mutta kun todennäköisesti maakunnat määrätään syntyviin viiteen yhteistoiminta-alueeseen, niillä hoidetaan yhdessä myös kasvuun, elinkeinopolitiikkaan, maankäyttöön ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä.

Päijät-Häme on selkeä ja eheä kokonaisuus. Meillä oltiin muita alueita valmiimpia pienempäänkin lukumäärään, mutta luku 18 sopii myös meille, kunhan alueet ovat tasavertaisessa asemassa rahoituksen ja muiden toimintaa ohjaavien elementtien suhteen.

Pelastustoimen suunnitelmat mietityttävät

Päijät-Hämeessä pelastustoimi  hoidetaan jo maakunnallisesti ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Pelastustoimen osalta keskittäminen viiteen alueeseen herättää kysymyksiä ja ensihoidon osalta ratkaisua on vaikea perustella. Iso kysymys on, mihin alueeseen  Päijät-Häme kuuluu, Tampere- vai Helsinkivetoisiin alueisiin. Esimerkiksi pelastustoimen osalta liikenneväylät ja teollisuuden rakenne puoltavat enemmän suuntautumista etelään ja itään (HUS) kuin länteen (TAYS).

Helsinki vai Tampere?

Meidän tulee kuntavetoisesti käydä nopeasti keskustelu siitä, mikä on alueen tahto suuntautumisessamme. Päijät-Hämeen liiton kuntien valtuutetuille teettämässä kyselyssä pääkaupunkiseutu sai suuntautumisesta 57,5%  (Kanta-Häme 27,5%, Pirkanmaa 10%). Lisäksi meillä on ollut kuntien yhtenäinen esitys ERVA-alueen muutoksesta.

Vaikka nyt on kiusaus käydä pohdintaa alueen suuntautumisesta esimerkiksi pelastustoimen tai yliopistosairaalayhteistyön osalta, tämä päätös tulee viitoittamaan koko julkisen hallinnon rakennetta ja suuntaa Suomessa. Ratkaisu on Päijät-Hämeelle hyvin keskeinen ja tärkeä strateginen päätös, jota ei tule arvioida pelkästään yksittäisten toimialojen näkökulmasta.

Päijät-Hämeessä käydään nyt keskustelua Hyvinvointikuntayhtymän perustamisesta ja osin on esitetty näkemyksiä, ettei Hyvinvointikuntayhtymää pitäisi edistää nyt erikseen, kun maan hallituksen uudistus on tulossa. Päinvastoin, Päijät-Hämeessä tulisi painaa kaasua valmistelun osalta. Meillä on paljon avoinna olevia kysymyksiä ja ne tulisi linjata ennen maakuntahallintoratkaisua.

Maakuntauudistusesityksen myötä kehittämisen suuret suuntaviivat antavat toivottavasti kaikille varmuutta tehdä päätöksiä, jotka tukevat alueemme palveluiden kehittymistä ja niiden kansallistakin painoarvoa.

 

Jari Salonen
maakuntahallituksen puheenjohtaja
jari.salonen(a)muoviyhdistys.fi