Suunniteltua laajempi remontti

Jari Parkkonen - 17.09.2015

Päijät-Hämeen liiton verkkosivut ovat uudistuneet. Se vaati varsin paljon työtä, yllättävän paljon. Jos joku on kotioloissa joskus ajatellut maalaavansa vain olohuoneen katon eikä muuta, voinee arvata miten tässäkin kävi. Perusilmeen ja sähköisen identiteetin pohtiminen ajatti peruskysymyksien äärille kuka, mitä, kenelle, miksi, miten jne.

”Viranomaisen tulee toimia julkisuusmyönteisesti. Tiedonsaannin rajoittamiselle on oltava asiallinen peruste. Jos pyydettyä tietoa ei anneta, kielteinen päätös on perusteltava.”

Aluekehitystoimijana olemme tottuneet haastamaan ympäristöämme. Toimisto- ja viestintästrategian laatiminen yhdessä henkilöstön kanssa asetti meidät haastamaan itsemme. Mitä me oikeasti tavoittelemme, miten siitä kerromme ja kuinka me onnistumistamme seuraamme?

Yksi pohdintojemme kärkiteema on ollut viestintä, tiedonvälitys, julkisuus. Rakkaalla perusongelmalla on monta nimeä. Pyrimme rakentamaan viestinnästämme monikanavaisen ja nopean. Vaikka olemme enemmän suoraan tekemisissä kuntien, elinkeinotoimijoiden, yritysten, päättäjien ja valtion kuin yksittäisen kuntalaisen kanssa, niin tosiasiassa valtaosa perustoiminnasta on kuitenkin kaikille julkista. Miksi pantata osaamista tai tekemistä?

”Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Viranomaisen asiakirjojen julkisuudesta säädetään tavallisen lain tasolla julkisuuslaissa. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta.”

Ja jos siis joku on todellakin päässyt pelkästään sen olohuoneen katon maalaamisella, onnitteluni. Priorisointi ja asioiden rajaaminen on erittäin arvokas taito. . Mutta meidän tekemämme matka strategisten peruskysymysten äärillä oli kuitenkin paljon arvokkaampi kuin tämä nyt näkyvä visuaalinen lopputulos, jota saa nyt ihailla, kommentoida ja jakaa. Valmis se ei ole vielä, mutta suunta on ainakin selvä, joskin varaamme täydet oikeudet reivata maailman tuulien mukaan myös suuntaamme…