Terveysliikunta – meille kaikille

Juha Hertsi - 26.04.2016

Päijät-Hämeessä vuonna 2008 laaditun terveysliikuntastrategian visio on olla maakuntana terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa.

Tavoitteena liikunnan megamaakunnassa on, että olosuhteet, tarjonta ja asiantuntemus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Samalla uudistetaan alueen neuvontaa. Meidät päijäthämäläiset pitäisi tunnistaa siitä, että me liikumme enemmän kuin muut.

Terveys, liikunta ja sportti ovat nousevia trendejä hyvinvoinnin, koulutuksen ja liiketoiminnan näkökulmien kannalta. Puettavat mittalaitteet, oman kehon hallinta, ammattilaisuus ja erilaiset palveluohjelmat voivat edelleen lisätä alueen vetovoimaa. Meillä on kaksi suurta urheiluopistoa, monipuoliset paikalliset palvelut ja olosuhteet, joita voimme hyödyntää itse tai myydä muillekin kiinnostuneille.

Terveysliikunta

Terveysliikunnalla tarkoitetaan kaikkea liikuntaa, joka ylläpitää tai edistää terveyttä riippumatta toteuttamistavoista tai syistä. Asian taustalla on ensisijaisesti meidän oma hyvinvointi, mutta sen lisäksi eurot. Terveempinä aiheutamme vähemmän sosiaali- ja terveyskustannuksia ja palvelu- ja kustannusnousujen paineita.

Päijät-Hämeen kunnat ovat laatineet terveysliikunnan toimenpidesuunnitelmat ja uusimpia päivityksiä niihin on tehnyt mm. Lahden kaupunki omalta osaltaan.

Monelta osin terveysliikunnan kärkiasioita ja toimenpiteitä on saatu eteenpäin, mutta tietoa edistymisestä on niukasti, se on hajallaan tai asiasta on erilaisia käsityksiä.

Arviointi käynnistyi

Terveysliikunta 2025 Päijät-Hämeen parhaita käytäntöjä arviointia tehdään kevään ja syksyn 2016 aikana. Ennen kesää käydään läpi kaikki kunnat ja kuntakohtaiset toimenpidesuunnitelmat ja niiden toteutumat. Samalla kartoitetaan parhaita käytäntöjä ja heikkouksia myös kuntalaisilta. Kesän jälkeen palataan työn pariin ja laaditaan uudistetut linjaukset, joita mm. kunnat voivat oman aikataulunsa ja tahtotilansa mukaan edistää terveysliikunnan edistämiseksi. Olennainen muutos on, että saadaan aikaiseksi myös jatkuvampi tilannekuva toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja olosuhteiden kehittämisestä.

Arviointia ja laadintaa toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilun, sekä Haaga-Helian, Lahden ammattikorkeakoulun, muiden keskeisten sidosryhmien ja maakuntakuntalaisten kanssa. Mukavaa tehdä työtä alan osaajien kanssa meille kaikille hyödyksi.

 

 

Juha Hertsi

aluekehityspäällikkö

etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi