Yhteisajattelu muovaa kasvun periaatteita

Riitta Nieminen - 18.04.2016

Maaliskuussa maakuntahallitus hyväksyi  Päijät-Hämeen kasvu- ja elinkeinolinjaukset (pdf). Ne korvasivat aiemman Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategian. Samalla muuttui suunnitteluparadigma. Uudet linjaukset esittävät periaatteita, joita kaikki alueella tulkitsevat ja toteuttavat toimissaan. Ei siis ole tehty viisivuotissuunnitelmaa tarkkoine tehtävälistoineen elinkeinokehittäjille vaan on luotu kokoelma linjauksia, joita kaikki sitten soveltavat ratkaisuissaan seuraavat viisi vuotta. Näin strategia pysyy tuoreena.

Kukaan meistä ei voisikaan tietää nyt, mitä tarkkaan ottaen pitäisi tehdä elinkeinoille vaikkapa neljän vuoden kuluttua. Toimintaympäristön jatkuva muutos vaatii jatkuvaa suunnistamista uusien tilanteiden mukaan.

Kasvu- ja elinkeinolinjaukset heijastelevat VNK:n esittämää ajatusta sumeasta strategian toteuttamisesta. Siinä missä suunnitelmamainen strategia on selkeän rajattu, pienen porukan päätöksiin keskittyvä ja byrokraattinen, uudenlainen periaatteisiin keskittyvä strategia vaatii sumeudessaan jatkuvaa tulkintaa monilta toimijoilta. Se ei siis valu ylhäältä alas muutamana kirkkaana lauseena vaan jalkautuu toiminnaksi vasta useiden osallistujien tulkitessa sitä omiin tarkoituksiinsa. Päijät-Hämeen kasvu ja elinkeinolinjaukset on nimenomaan tarkoitettu tällä tavalla yhteisajateltavaksi.

Päijät-Hämeessä ei kuitenkaan jätetä linjausten tulkitsijoita yksin. Liitto tarjoaa kunnille touko- ja kesäkuussa räätälöityjä työpajoja, joissa kasvulinjauksia avataan toimenpiteiksi. Yrittäjät ja virkamiehet keskustelevat pajoissa kunnan elinkeinojen tulevaisuudesta ja parhaan mahdollisen tulevaisuuden vaatimista toimenpiteistä. Paikallinen tieto saadaan mukaan linjausten toteuttamiseen. Ymmärrys varmasti lisääntyy puolin ja toisin.