Alueelliset innovaatiot ja kokeilut – AIKO

  Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2016 haussa 261 000 euroa. Tavoitteena on rahoittaa enintään neljää hanketta. Hakuteemoja on kaksi, joista toinen keskittyy tulevaisuuden teknologioihin ja toinen uudenlaisten työn tekemisen mallien kokeiluun. Teemoja voi myös yhdistää.

  1. Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit

  Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset korostaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Yrityksillä on aito tarve saada tutkimusyksiköiden, korkeakoulujen ja rahoittajien kumppanuutta uusien teknologioiden tiedonhankintaan, soveltamiseen ja uusiin tuotteisiin.

  Sopiva AIKO-hanke voisi esimerkiksi soveltaa valittua uutta teknologiaa maakunnan toimijoiden tarpeisiin tavalla, joka ottaa huomioon joitakin seuraavia ominaisuuksia: digitaalisuuden muutosvoima, käyttäjälähtöinen muotoilu, -suunnittelu, -tuotekehitys, referenssikohteiden ja pilottien toteuttaminen.

  Tavoitteena on lisätä teknologista tietoa käytäntöjä hyödyttävällä tavalla. Uudet innovaatiot ja kokeilut lisäävät alueen muutosjoustavuutta elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Oleellista on kehittää maakunnan toimijoiden kykyä menestyä tulevaisuudessa.

  1. Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille

  Uuden työn tekemisen kokeilut vastaa alueen rakennemuutoksen haasteisiin tuoden uusia ja innovatiivisia välineitä työllistymisen ja yrittäjyyden lisäämiseksi. Kehittämiskokeilut voivat auttaa yrityksiä kehittämään liikeideaa ja työllistymistä. Hakijoina voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt tai koulutuslaitokset.

  Esimerkiksi kokeilut auttavat opiskelijayrittäjyydestä työelämään, nostavat ketteriä ja kannustavia kokeiluja tai uudenlaisia tekemisen malleja perinteisten lisäksi.  Uuden tekemisen malli voi torjua työttömyyden pitkittymistä ja kuntien työmarkkinatuen maksun kasvua.

  Valintaohjeet ja kriteerit        

  Hankkeet voivat kestää enintään 2 vuotta. Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta,
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä,
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

   

  Hanketyyppinä on yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke.  Hankkeen kustannusmalli on ensisijaisesti  flat rate 24 %, mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi tulla myös rahoitetuksi. Hankkeen AIKO-tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Päijät-Hämeen liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta).

  Lisätiedot:

  Juha Hertsi
  Aluekehityspäällikkö
  044 3719442
  juha.hertsi(at)paijat-hame.fi

  Lataa tiedostot

  • Hakuohje
  • Rahoitushakemus
  •  Yhteishankkeen taustalomake
  http://www.paijat-hame.fi