EAKR 2014-2020

Valtakunnallinen ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet Suomessa ja alueilla. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-rahoitusta Etelä-Suomessa ja palvelee Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntien hanketoimijoita mm. hankepäätöksissä ja -maksatuksissa. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät EU:n rakennerahastohankkeiden EURA-rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla. Hankkeet valmistellaan edelleen hankkeiden kotimaakunnissa.

Hämeen ELY-keskus palvelee ESR-rahoituksen sekä EAKR-rahoitukseen kuuluvien yritystukien osalta Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ely-keskus

Mahdollisuus päätöksen oikaisuun

Oikaisuvaatimuksen Uudenmaan liiton tekemästä EAKR-rahoituspäätöksestä voi tehdä joko asiantosainen tai Uudenmaan, Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien kunta ja näiden kuntien jäsen silloin, kun päätös koskee kyseiseistä maakuntaa.

Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 5086526, riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

VipuvoimaaEu_lippu_tekstilla

http://www.paijat-hame.fi