Viesti ministeri Bernerille: Päärata kuntoon ja lentorata rakenteille

Maija Väkeväinen - 18.12.2018

Päijät-Hämeen liitto, alueen kunnat ml. Iitti sekä elinkeinoelämän edustajat esittävät pääradan kehittämistä ja Lentoradan rakentamista ratkaisuiksi raideliikenteen tehostamiseen. Pääradan pullonkaulat Helsingin ja Keravan välillä vaikuttavat tällä hetkellä koko maan raideliikenteeseen.

Lue lisää

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava etenee rinnakkain YVAn kanssa

Maija Väkeväinen - 14.12.2018

Uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi on neljä vaihtoehtoa. Tarkastelussa ovat Kehätie Hollolassa sekä Marjasuo, Matomäki ja Loukkaanmäki Orimattilassa. Tarkasteltavat neljä aluetta ovat valikoituneet vuonna 2017 valmistuneen sijaintipaikkaselvityksen perusteella. Lahden seudulla on kierrätystarpeiden määrän ja kuljetusetäisyyksien takia otollinen sijaintipaikka Kierrätyspuistolle. Uudella aluevarauksella vastataan tarpeeseen osoittaa sijaintipaikka uudelle kiertotalouteen perustuvalle jätteenkäsittelyalueelle Kujalan jätekeskuksen alueen...

Lue lisää

Päijät-Hämeen Ekosysteemipalveluita ideoitiin Learning Cafe:ssa

Maija Väkeväinen - 13.12.2018

Päijät-Hämeen liitossa on tullut esille tarve selvittää Päijät-Hämeen ekosysteemipalvelujen nykytilaa ja kurkistaa samalla myös hieman tulevaisuuteen. Itsenäisyyspäivän aattona järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli saada mahdolliseen selvitykseen ideoita ja laadullista syvyyttä. Kolme ”salama-alustajaa”  johdattivat keskustelijoita ekosysteemipalveluiden eri näkökulmiin ja tekivät syvyyssukelluksia ja tähtinostoja oman aihepiiriinsä ajankohtaisista asioista. Dosentti Markku Nygren (Helsingin Yliopisto,...

Lue lisää

LARS-hanke edistää älykästä erikoistumista – lue uutiskirje!

Maija Väkeväinen - 13.12.2018

Päijät-Hämeen liitto on mukana LARS-hankkeessa, jonka tavoite on vahvistaa alueellisia innovaatiojärjestelmiä kansainvälisen oppimisen kautta.    LARS-hankkeessa kartoitetaan osallistuvien alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä. Hanke kuuluu Interreg BSR-ohjelmaan ja jatkuu syyskuuhun 2020.      Mitä LARS-hankkeessa on tehty paikallisesti?   Päijät-Hämeessä on tarkasteltu Viljaklusteriin liittyvien...

Lue lisää

Energianeuvoja Johanna Snell auttaa ilmasto- ja energia-asioissa

Maija Väkeväinen - 10.12.2018

Kansalaisten, pk-yritysten ja kuntien  maksutonta energianeuvontaa saa tämän kuun alusta lähtien maakuntaliitosta, kun  energianeuvojana aloitti Johanna Snell. Hän on tehnyt vastaavaa työtä kuluttajille suunnatussa, lokakuussa päättyneessä  Kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä -hankkeessa. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi hän lupaa järjestää neuvontatilaisuuksia uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta sekä tulla erilaisiin tilaisuuksiin asiantuntijaksi. "Jokaisella on mahdollisuus osallistua ilmasto- ja energia-asioihin...

Lue lisää

1 2 3 67