17.10.2017

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017

Maija Väkeväinen - 22.09.2017

Vuorovaikutteinen tilaisuus, jossa pohditaan monialaisen verkoston kanssa, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan jatkossa poikkihallinnollisesti edistää. 

Tavoite:

Tukee kuntien ja maakuntien monialaista sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä.

Kohderyhmä:

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat, kuntien, maakuntien ja järjestöjen edustajat, hyvinvointiryhmien jäsenet, eri alojen ammattilaiset (esim. sosiaali-, sivistys-, kulttuuri-, kaavoitus, jne.), eri väestöryhmien edustajat mukaan lukien eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, kuntapäättäjät,
oppilaitosten ja seurakuntien edustajat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiheesta kiinnostuneet.

Ohjelma 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.10.2017

Aamupäivän ohjelmaa voi seurata myös etäyhteydellä.

http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros

Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.