Ilmasto ja energia

Päijät-Hämeen liitto edistää kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamista maakunnassa yhdessä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä

Alueella toimii ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä, joka
• Laatii alueen lyhyen (2v) ja pitkän aikavälin (vuoteen 2030) ilmasto- ja energiatiekartat
• Teettää tutkimuksia, järjestää seminaareja sekä seuraa alueen ilmasto- ja energiatoimia
• Kokoaa alueen hyvät käytännöt ja edistää kansallisten ja EU:n hyvien käytäntöjen soveltamista alueella
• Tukee kuntien strategista suunnittelua ja päätöksentekoa ilmastonmuutokseen liittyen

Energianeuvonta

Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnallisesta energianeuvonnasta.