Ajankohtaista

CANEMURE-hankkeessa järjestetään Päijät-Hämeen ilmastotiekarttatyön tueksi erilaisia tapahtumia sekä tulevaisuustyöpajoja. Syksyllä 2019 järjestettävien tulevaisuustyöpajojen teemoina ovat kiertotalous, metsien hiilensidonta, liikenne sekä kaavoitus ja yhdyskuntarakenne. Kutsut työpajoihin julkaistaan Tapahtumat-sivulla.

Aiemmin järjestettyjä tapahtumia ovat mm. kunnille suunnattu strategiatyöpaja, nuorten ja päättäjien ilmastotapaaminen sekä Erätauko-keskustelutilaisuus ilmastonmuutoksesta. Tapahtumien esityksiä kootaan Materiaalipankkiin.

Alueellinen ilmastotyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja sen muistiot löytyvät Ilmastotiekartta-osiosta.