Ajankohtaista

Keväällä 2019 on järjestetty erilaisia koulutustilaisuuksia ja tapaamisia osana Päijät-Hämeen liiton energianeuvontaa sekä CANEMURE-hanketta. Näitä olivat mm. kunnille suunnattu strategiatyöpaja, nuorten ja päättäjien ilmastotapaaminen sekä Erätauko-keskustelutilaisuus ilmastonmuutoksesta. Alueellinen ilmastotyöryhmä kokoontui toukokuussa ja ilmastoasioita käsiteltiin myös kuntajohtajien kokouksen yhteydessä kesäkuussa. Ilmastotyöryhmän tapaamisten muistiot löytyvät Ilmastotiekartta-osiosta.

Elo-syyskuussa 2019 aloitetaan tiekarttatyötä tukevat tulevaisuustyöpajat. Näiden teemoina ovat alustavasti kiertotalous, liikkuminen, maa- ja metsätalous sekä rakentaminen ja energia. Kiertotalous- ja ilmastotyöpaja järjestetään 25.9. ja muiden työpajojen ajankohdat tarkennetaan elokuussa. Olethan yhteydessä, jos olet kiinnostunut näistä teemoista tai yhteistyöstä muiden tilaisuuksien järjestämisessä.