Ilmastotiekartta

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta laaditaan osana Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa CANEMURE-hanketta. SYKE tarjoaa ilmastotyön tueksi mm. päästölaskentoja, arvioita hiilinieluista sekä viestintämateriaaleja. Päijät-Hämeen alueellinen ilmastotyöryhmä koordinoi ilmastotyötä maakunnassa. Ilmastotiekartan laatimisen lisäksi tavoitteena on kannustaa kuntia, asukkaita ja muita toimijoita konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiekartta sisältää maakunnan vision ja käytännön toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tiekartan ensimmäinen versio julkaistaan huhtikuussa 2020.

Ilmastotiekarttatyöhön kuuluvat myös viestintä, tapahtumat ja tulevaisuustyöpajat tiekarttatyön tueksi. Tulevien työpajojen teemoja ovat ainakin liikkuminen, maa- ja metsätalous, energia ja rakentaminen sekä kiertotalous. Ensimmäinen tulevaisuustyöpaja järjestetään elo-syyskuussa 2019 aiheena kiertotalouden käytännön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Ilmastotyöryhmän kokoukset ja kokousten muistiot

Ilmastotyöryhmän kokous 15.8.2019, Orimattila

Ilmastotyöryhmän kokous 22.5.2019, Kärkölä: Ilmastotyöryhmän muistio 22.5.2019

Ilmastotyöryhmän kokous 12.3.2019, Lahti: Ilmastotyöryhmän muistio 12.3.2019