Ilmastotiekartta

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta laaditaan osana Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimaa CANEMURE-hanketta. SYKE tarjoaa ilmastotyön tueksi mm. päästölaskentoja, arvioita hiilinieluista sekä viestintämateriaaleja. Päijät-Hämeen alueellinen ilmastotyöryhmä koordinoi ilmastotyötä maakunnassa. Ilmastotiekartan laatimisen lisäksi tavoitteena on kannustaa kuntia, asukkaita ja muita toimijoita konkreettisiin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tiekartta sisältää maakunnan vision ja käytännön toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tiekartta viedään Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi huhtikuussa 2020.

Päijät-Hämeen ilmastotiekartan alustava visio on: ”Päijät-Häme on kansainvälisesti tunnustettu, Suomen johtava ilmastomaakunta, jonka elinvoima pohjautuu koko maakunnan yhteiseen, ennakkoluulottomaan ilmastotyöhön”. Tavoitteena on, että Päijät-Häme on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä 80% vuodesta 1990 ja hiilensidontaa. Visiota toteutetaan seuraavien alatavoitteiden kautta:

1. Vähennämme energiankulutusta ja siihen liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä
2. Vähennämme liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä
3. Toteutamme Päijät-Hämeen kiertotalouden vision
4. Vähennämme maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilen sidontaa
5. Vähennämme metsätalouden ja maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämme hiilinieluja
6. Edistämme ilmastoasioita keskeisenä osana kuntien päätöksentekoa
7. Toimimme ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Ilmastotiekarttatyöhön kuuluu mm. viestintää, tapahtumia ja tulevaisuustyöpajoja tiekarttatyön tueksi. Tulevien työpajojen teemoja ovat mm. liikkuminen, metsien hiilensidonta, yhdyskuntarakenne sekä kiertotalous. Ensimmäinen tulevaisuustyöpaja järjestetään syyskuussa 2019 aiheena kiertotalouden käytännön mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Ilmastotyöryhmän kokoukset ja kokousten muistiot

Ilmastotyöryhmän kokous 4.12.2019

Ilmastotyöryhmän kokous 15.8.2019, Orimattila Ilmastotyöryhmän muistio 15.8.2019

Ilmastotyöryhmän kokous 22.5.2019, Kärkölä: Ilmastotyöryhmän muistio 22.5.2019

Ilmastotyöryhmän kokous 12.3.2019, Lahti: Ilmastotyöryhmän muistio 12.3.2019