Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Suunnitelmassa kuvataan liikenteen  järjestämisen nykytila, ja kehittämistarpeet sekä toimenpidesuunnitelma. Se valmisteltiin samanaikaisesti maakuntakaavan valmistelun kanssa ja siinä painottuu toimenpiteiden priorisointi palvelutasoajattelun avulla.

Suunnitelman laati Linea Konsultit ja työtä ohjasi laajapohjainen ohjausryhmä. Rahoituksesta vastasivat maakuntaliiton lisäksi Päijät-Hämeen kunnat, liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus.

Päijät-Hämeeseen perustettu liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa suunnitelman toteutuksen edistämisestä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman 3.12.2013.