Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on kokonaisvaltainen ja strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa käsitellään kaikkia liikennemuotoja sekä niitä palvelevia liikenneverkkoja ja liikenteen palveluja. Suunnitelmassa kuvataan liikenteen järjestämisen nykytila, kehittämistarpeet sekä toimenpidesuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Parhaillaan käynnissä olevassa liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä lähtökohtana on vuoden 2013 suunnitelma, joka saatetaan ajan tasalle ja siihen tehdään tarvittavat tarkistukset ja täydennykset.

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitetty luonnos oli lausunnolla kunnissa sekä keskeisillä viranomaisilla ja sidosryhmillä maalis-huhtikuussa 2019 ja raportin viimeistely on käynnissä.

Päijät-Hämeen edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laadittiin laajana sidosryhmien välisenä yhteistyönä vuosina 2012-2013. Suunnitelma valmisteltiin samanaikaisesti maakuntakaavan valmistelun kanssa ja siinä painottuu toimenpiteiden priorisointi palvelutasoajattelun avulla. Maakuntavaltuusto hyväksyi suunnitelman joulukuussa 2013.

Päijät-Hämeeseen perustettu liikennejärjestelmätyöryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen edistämisestä.