Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2018-2021

  Päijät-Hämeen liitto laatii Päijät-Hämeen maakuntaohjelman vuosille 2018-2021. Maakuntaohjelma kokoaa painotukset ja toimenpiteet Päijät-Hämeen kehittämiseksi lähitulevaisuudessa. Ohjelma rakentuu maakuntasuunnitelman 2040 strategisiin teemoihin.

  Maakuntaohjelmassa yhteensovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n aluepolitiikan tavoitteet Päijät-Hämeseessä sekä määritetään resurssit ja työnjako. Maakuntaohjelma linjaa Euroopan Unionin alueellisen kehittämisen voimavaroja maakunnassa ja muodostaa keskeisen aineiston maakunnan tarpeista ja tahtotilasta seuraavan hallituksen aluekehittämisen linjauksiin.

  Maakuntaohjelma sisältää Päijät-Hämeen edunvalvonnan keskeiset hankkeet ja se ohjaa valtion aluehallintoa ja niiden strategia-asiakirjojen toteuttamista ja tulossuunnittelua.

  Ohjelman laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään viimeaikaisia kehittämislinjauksia, maakuntakaavatyötä, tilastoja, asiantuntijatyötä, kyselyjä sekä maakunnan eri foorumeita. Ohjelman laadintaan osallistuu aluehallinnon viranomaisten lisäksi kuntien, kehittämistoimijoiden ja järjestöjen edustajia.

  Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman loppuvuodesta 2017.

  Lisätietoja:

  Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen
  Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi

   

  Lataa tiedostot

  • Maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017

  Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2017 korostaa voimakkaasti kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja, kuten strategiatavoitteeksi on asetettu. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat 1) Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen, 2) Hyvinvoiva väestö ja 3) Kestävä ympäristö

  Päijät-Hämeen menestyy, jos maakunnan elinkeinoelämä ja yrittäjyyshenkinen toimintapa menestyvät. Kasvuun kansainvälisille markkinoille tarvitaan monipuolista osaamista alueelta ja globaaleista verkostoista sekä ennakoivaa koulutuksen tuottamista. Maakunnan älykäs erikoistumisen nostaa osaamisen yhteisiksi työkaluiksi ympäristöosaamisen (cleantech), muotoilun, toimijoiden innovaation ja hyvinvoinnin välineet. Hyvinvoinnissa korostuvat nuorison hyvinvoinnin parantaminen, päihteitten haittojen ehkäiseminen ja tapahtuma- ja terveysliikunnan edistäminen. Lahden MM 2017 – kisatapahtuma kuvaa hyvin sitä onnistumisprosessia, mikä liittyy myös koko aluekehittämisen tuleviin haasteisiin ja yhteiseen tekemiseen.

  Maakunnan luonnonvarat ovat monipuoliset ja niitä tulee käyttää älykkäästi yhteisen hyvän tekemiseksi. Biotalouden vahvistuva rooli tukee Päijät-Hämeen maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta. Alueen liikenneyhteydet ovat hyvät kansainväliselle lentokentälle, satamiin ja ratayhteyksien kehittämisessä on edelleen runsaasti mahdollisuuksia paikallisesti ja Venäjän suuntaan. Lahdessa keskusta tiivistyy ja osin laajenee asemanseudun ja radanvarren rakentamisen yhteydessä.

  Toimeenpanosuunnitelma

  Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2017–2018 on maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta linjaukset. Toimeenpanosuunnitelmalla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta.

  Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista.

  Alla olevat strategiset linjaukset ohjaavat Päijät-Hämeen elinkeinokehittämistä ja kasvutoimenpiteitä ohjelmakauden 2014-2020 ajan:

  • Uusia teknologioita ja niihin liittyviä toimintamalleja kokeillaan ja otetaan käyttöön
  • Markkinalähtöisyys otetaan vakavasti
  • Otetaan myös riskejä tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin
  • Ympäristö otetaan huomioon
  • Yrittäjyydestä ja uusista työn muodoista ratkaisu työllisyysasteen nostoon
  • Tekemisen henki luo vetovoimaa

   

  Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset 2016-2020 kokouksessaan 7.3.2016. Linjaukset on huomioitu myös maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman päivityksissä.

  Lisätietoja:
  Aluekehityspäällikkö
  Juha Hertsi
  044 3719442, juha. hertsi(at)paijat-hame.fi

  Lataa tiedostot

  • Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017
   • PDF, koko 1,28 Mt
   • Lataa
  • Maakuntaohjelman toimintalinjat ja kärjet
   • PDF, koko 1,09 Mt
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
  • Päijät-Hämeen ennakoivan rakennemuutoksen lyhyt esittely 2016
   • PDF, koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset 2016 – 2020
   • PDF, linjaukset koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset liitteet ja lähteet
   • PDF, liite koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen ja neljän muun maakunnan maakuntaohjelmien vertaisarviointi 2016 PEKKE
   • PDF, liite koko 0,7 MB
   • Lataa
  http://www.paijat-hame.fi