Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma vuosille 2018-2021

  Päijät-Hämeen maakuntaohjelman  toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille 2019-2020

  Maakuntahallituksessa ja maakunnan yhteistyöryhmässä tarkistettu toimeenpanosuunnitelma vuosien 2019 ja 2020 rahoitusosuudet arvioituna toimitetaan 31.10.2018 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöön.

  Kysely kunnille ja sidosryhmille toimenpiteistä ja hankkeista vuosille 2019-2020 (linkki)! Kysely on avoinna 28.8. asti.

   

  Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma vuosille 2018-2021 on yhdistetty yhdeksi dokumentiksi, jossa ovat mukana maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet eli EU:n RIS3:n prosessin mukainen alueellisten vahvuuksien tarkastelu. Mukaan on sulatettu myös Päijät-Hämeen liiton kansainvälisyysstrategian aineksia. Dokumentti kattaa strategiset linjaukset ohjelmateemoineen, edunvalvontatavoitteineen ja mittareineen kevät- ja syyskaudella 2017 saaduin kommentein täydennettynä. Strategian mukaiset toimenpiteet esitetään päivitettävässä toteuttamissuunnitelmassa.

  Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi asiakirjan 27.11.2017.

   

  Lisätietoja:

  Kehittämisjohtaja
  Riitta Nieminen
  riitta.nieminen (at) paijat-hame.fi, puh. 040 5086 526

  Aluekehityspäällikkö
  Juha Hertsi
  juha.hertsi(at)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 442

   

  Lataa tiedostot

  • Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma vuosille 2018-2021
   • PDF, koko 5042 kt
   • Lataa
  • Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma 2018-2021 luonnoksesta
  • Päijät-Häme ympäristöselostus ja arvioinnit 08092017
   • PDF, koko 2023 kt
   • Lataa
  • Maakuntaohjelman 2018-2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017

  Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2017 korostaa voimakkaasti kansainvälistymistä ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamisen verkostoja, kuten strategiatavoitteeksi on asetettu. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat 1) Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen, 2) Hyvinvoiva väestö ja 3) Kestävä ympäristö

  Päijät-Hämeen menestyy, jos maakunnan elinkeinoelämä ja yrittäjyyshenkinen toimintapa menestyvät. Kasvuun kansainvälisille markkinoille tarvitaan monipuolista osaamista alueelta ja globaaleista verkostoista sekä ennakoivaa koulutuksen tuottamista. Maakunnan älykäs erikoistumisen nostaa osaamisen yhteisiksi työkaluiksi ympäristöosaamisen (cleantech), muotoilun, toimijoiden innovaation ja hyvinvoinnin välineet. Hyvinvoinnissa korostuvat nuorison hyvinvoinnin parantaminen, päihteitten haittojen ehkäiseminen ja tapahtuma- ja terveysliikunnan edistäminen. Lahden MM 2017 – kisatapahtuma kuvaa hyvin sitä onnistumisprosessia, mikä liittyy myös koko aluekehittämisen tuleviin haasteisiin ja yhteiseen tekemiseen.

  Maakunnan luonnonvarat ovat monipuoliset ja niitä tulee käyttää älykkäästi yhteisen hyvän tekemiseksi. Biotalouden vahvistuva rooli tukee Päijät-Hämeen maaseudun ja kylien elinvoimaisuutta. Alueen liikenneyhteydet ovat hyvät kansainväliselle lentokentälle, satamiin ja ratayhteyksien kehittämisessä on edelleen runsaasti mahdollisuuksia paikallisesti ja Venäjän suuntaan. Lahdessa keskusta tiivistyy ja osin laajenee asemanseudun ja radanvarren rakentamisen yhteydessä.

  Toimeenpanosuunnitelma

  Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2017–2018 on maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta linjaukset. Toimeenpanosuunnitelmalla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta.

  Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista.

  Alla olevat strategiset linjaukset ohjaavat Päijät-Hämeen elinkeinokehittämistä ja kasvutoimenpiteitä ohjelmakauden 2014-2020 ajan:

  • Uusia teknologioita ja niihin liittyviä toimintamalleja kokeillaan ja otetaan käyttöön
  • Markkinalähtöisyys otetaan vakavasti
  • Otetaan myös riskejä tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin
  • Ympäristö otetaan huomioon
  • Yrittäjyydestä ja uusista työn muodoista ratkaisu työllisyysasteen nostoon
  • Tekemisen henki luo vetovoimaa

   

  Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset 2016-2020 kokouksessaan 7.3.2016. Linjaukset on huomioitu myös maakuntaohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman päivityksissä.

  Lisätietoja:
  Aluekehityspäällikkö
  Juha Hertsi
  044 3719442, juha. hertsi(at)paijat-hame.fi

  Lataa tiedostot

  • Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017
   • PDF, koko 1,28 Mt
   • Lataa
  • Maakuntaohjelman toimintalinjat ja kärjet
   • PDF, koko 1,09 Mt
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017-2018
  • Päijät-Hämeen ennakoivan rakennemuutoksen lyhyt esittely 2016
   • PDF, koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset 2016 – 2020
   • PDF, linjaukset koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset liitteet ja lähteet
   • PDF, liite koko 0,8 MB
   • Lataa
  • Päijät-Hämeen ja neljän muun maakunnan maakuntaohjelmien vertaisarviointi 2016 PEKKE
   • PDF, liite koko 0,7 MB
   • Lataa