ASUMINEN

ASUNTOKUNNAT TALOTYYPEITTÄIN

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

 

ASUNTOKUNNAT KOON MUKAAN TALOTYYPEITTÄIN

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

ASUNTOKUNNAT HALLINTAPERUSTEEN MUKAAN

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY

ASUMISVÄLJYYS

PÄIJÄT-HÄME JA NAAPURIMAAKUNNAT

 

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄMEEN SEURANNAN KUNTARYHMITTELY