Älykäs erikoistuminen ja kiertotalous CPMR:n Itämeri-komission agendalle

admin - 20.01.2016

CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) Itämeri-komission (www.balticseacommission.eu) hallitus kokoontui Brysselissä 13.-14. tammikuuta 2016. Hallituksen kokouksen yhteydessä järjestettiin kaksi muuta tapahtumaa. Itämeri-komission meriasioiden työryhmän kokouksessa Submariner-verkoston (www.submariner-network.eu) johtaja Angela Schults-Zheden korosti, ettei sininen kasvu (Blue growth) ole vain rannikkoalueiden asia, vaan sisämaa-alueet toimivat tärkeinä osina tuotanto- ja kehittämisketjuissa. Esimerkiksi raaka-aineiden jalostus tapahtuu usein sisämaa-alueilla, ja sisämaa-alueet osallistuvat uusien teknologioiden kehittämiseen osana sinistä kasvua. Kokoukseen osallistui myös useita uusia alueiden edustajia Virosta, Latviasta ja Puolasta.

Euroopan parlamentin työryhmä ”EP Intergroup on Seas, Islands, Rivers and Coastal Areas” (www.searica.eu) järjesti yhteistyössä CPMR:n Itämeri-komission kanssa iltapäiväkonferenssin sinisestä kasvusta. Konferenssissa keskusteltiin uusien teknologioiden ja investointien merkityksestä sinisen kasvun strategiassa Itämeren alueella. Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen jäsen Tiina Perho kertoi alueiden panostuksista uusien teknologioiden kehittämisessä. Kiertotalouteen laajasti perehtynyt europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toimi puheenjohtajana sinisen kasvun investointeja käsitelleessä paneelissa.

CPMR:n Itämeri-komission hallituksen kokouksessa valmisteltiin mm. toukokuun yleiskokouksen ohjelmaa Ruotsin Gävlessä (Gävleborgin alue). Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Antti Räsänen on CPMR:n Itämeri-komission hallituksen jäsen. Yleiskokouksen pääteemaksi on valittu älykäs erikoistuminen. Päijät-Hämeen liitto vastaa yleiskokouksen seminaarin työpajan järjestämisestä, jossa käsitellään kiertotalouden ja älykkään erikoistumisen luomia mahdollisuuksia Itämeren piirin alueille.

Euroopan parlamentti

Developing adapted tools to boost Blue Growth in the Baltic –konferenssi Euroopan parlamentissa.

Lisätietoja

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
marko.mally@paijat-hame.fi