Apurahan haku avautui Päijät-Hämeen ja Lahden seudun kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen

Maija Väkeväinen - 16.01.2019

Helsingin yliopiston Lahden rahastosta jaetaan v. 2019 HY:n perustutkinto-opiskelijoille, tohtorikoulutettaville tai tutkijoille enintään yhteensä 8 kappaletta 2000 euron apurahoja Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen.

 

Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin innovatiivista ja käytäntölähtöistä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa.

Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti hakujärjestelmä kautta 15.1.-7.2.2019. Hakijoille suositellaan vähintään yhden suosituksen liittämistä hakemukseen, suosituksista olisi hyvä ilmetä yhteys rahaston käyttötarkoitukseen.  Suositusten jättöaika 15.1.-14.2 klo 15.00 mennessä.

Apurahahakemukset ja liitteet toimitetaan hoitokunnille ja arvioijille vain sähköisessä muodossa. Päätöksistä ja maksatuksesta tiedotetaan hakijoille sitä mukaa, kun päätökset valmistuvat, kuitenkin viimeistään 4.4.2019.

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Katso lisätiedot ja hakuohjeet-ja kriteerit www.helsinki.fi/rahastot

 

Lisätiedot

Heikki Setälä, professori,Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja
heikki.setala@helsinki.fi  puh. 050 5408 094