Avustukset kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen ovat haettavissa 3.1.-6.2.2018.

admin - 11.01.2018

Kulttuurimatkailun avustuksella tuetaan 3-4 valtakunnallisesti merkittävää hanketta, joiden tavoitteena on kansainvälisen matkailun edistäminen Suomessa kulttuurin ja kulttuurireittien matkailullisen tuotteistamisen avulla. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Lisäksi tuetaan suomalaisten toimijoiden yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan (www.culture-routes.net) kanssa, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää historialliseen reittiin tai kulttuurikäsitteeseen, hahmoon tai -ilmiöön perustuvia eurooppalaisia rajat ylittäviä reittejä.

Lue hakuilmoitus

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kulttuuriviennin-ja-kulttuurin-matkailullisen-tuotteistamisen-avustukset

Hakuilmoituksessa linkit  verkkoasiointiin ja avustuksenhakulomakkeisiin.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.