CPMR:n Itämeri-komissio Gävleborgissa: Päijät-Häme biotalouden uranuurtaja

Marko Mälly - 27.05.2016

Päijät-Hämeen liitto järjesti 27.5.2016 Ruotsin Sandvikenissä (Gävleborg) workshopin biopohjaisten materiaalien suljetusta kierrosta. Workshop oli osa CPMR:n Itämeri-komission vuosikokouksen juhlaseminaaria Itämeren alueen älykkään erikoistumisen ratkaisuista. CPMR:n Itämeri-komissio juhlii tänä vuonna 20-vuotistaivaltaan.

”Kestävä kulutus ja biotalous vaatii uudenlaista ajattelua tuotannossa ja kuluttajilta. Olemme korvaamassa fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan talouden biopohjaisilla raaka-aineilla. Esimerkiksi biomassan sivuvirrat tarjoavat lukuisia käyttömahdollisuuksia. Samaa raaka-ainetta voidaan käyttää lukemattomilla eri tavoilla. Tuotteita voidaan parantaa, kierrättää, korjata ja käyttää uudelleen. Osaaminen ja innovaatiot ovat olemassa. Voimme päästä kiertotalouden ansiosta yhteen kymmenesosaan nykyisestä raaka-aineiden käytöstä” sanoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen avaussanoissaan.

”Päijät-Hämeessä on esimerkillisesti lähdetty valmistelemaan tiekarttaa biotalouden sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Kiertotaloudesta on laskettu syntyvän Suomessa vuositasolla 1,5 miljardin suuruinen lisäarvo. Alueellisesti kiertotalouden mahdollisuudet voidaan huomioida julkisissa kilpailutuksissa ja investoinneissa. Kiertotalous tarjoaa myös mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja tutkimukselle. Uutta yritystoimintaa syntyy resurssitehokkuudesta sekä tuotteiden ja materiaalien uudelleen käytöstä, korjaamisesta ja ylläpidosta. Lahden uranuurtava toiminta jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä luo Päijät-Hämeessä paljon uusia mahdollisuuksia.” luetteli TKI-johtaja Kati Manskinen Lahden ammattikorkeakoulusta.

markkula

”Smart Specialisation Strategies – The Macro-Regional Perspective” – seminaari Gävleborgissa: Alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula puhui kilpailukyvystä ja alueiden roolista älykkäässä erikoistumisessa. Seminaarin järjestivät yhteistyössä CPMR:n Itämeri-komissio, EU:n Itämeri-strategian prioriteetti ”Innovaatio”/Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä BSR Stars.

“Liettuassa teollinen toiminta biotalouden alalla on kasvanut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Työntekijä määrä on yli kaksinkertaistunut ja liikevaihto yli kymmenkertaistunut. Biotalous on kiertotalouden yksi peruspilari. Tulevaisuuden kiertotaloutta ei ole ilman biotaloutta“ kertoi Inga Matijosyt Vilnan yliopiston bioteknologian laitokselta.

Workshopin päättivät kaksi yritysesimerkkiä kiertotalouden käytännön sovelluksista. Olga Väisänen Gasum Oy sta kertoi kasvavasta biokaasun tuotannosta ja Danas Tvarijonavisius liettualaisesta Amilina Oy:sta puolestaan kasvavasta tärkkelysliiketoiminnasta.

CPMR (Conference of Peripheral and Maritime regions of  Europe) –järjestöön kuuluu 150 aluetta 28 Euroopan maasta koko Euroopasta. Järjestössä on kuusi maantieteellistä komissiota. CPMR:n Itämeri-komission toiminnan painopisteitä ovat liikenne ja saavutettavuus, merelliset asiat ja sininen kasvu, energia-asiat ja älykäs erikoistuminen. Päijät-Häme on ollut järjestön jäsen vuodesta 2002.

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
marko.mally(a)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 438