EAKR-ideahaku 4.11.–15.12.2015

Juha Hertsi - 04.12.2015

Muistuksena, että Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 4.11.–15.12.2015, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA 2014-järjestelmässä.Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Hakukierroksen painotukset

Syksyn 2015 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on kiertotalous. Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvät

  • soveltava tutkimus
  • innovaatiot ja niiden testaus/pilotointi
  • liiketoimintamallien kehittäminen
  • osaamisen kehittäminen alueilla.

Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä.

Päijät-Häme

Haun painopisteenä on maakuntien yhteinen teema kiertotalous kaikissa toimintalinjan 2 erityistavoitteissa ja päijäthämäläisenä painopisteenä on lisäksi kokeilukulttuuri.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  • Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
  • Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
  • Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Kokeilukulttuurin edistämiseksi rahoitetaan sellaista kokeellista toimintaa, joka tuottaa uusia ideoita Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisiin toimintalinjoihin. Kokeilukulttuurihankkeiksi haetaan korkeintaan vuoden kestäviä projekteja, jotka pyrkivät kokeilemaan ja demonstroimaan edistyksellisiä, jopa radikaaleja ideoita, joiden riskitaso on tavanomaista suurempi.
Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa. > Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. > Arviointikriteerit

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.
Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 15.12.2015 mennessä erillisellä idealomakkeella.

> Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

> Ideahakulomake, doc

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla.

 

Huom! Päijät-Hämeen hakemukset toimitetaan keskitysti Uudenmaan liittoon Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 15.12.2015 kello 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse. Postitettaessa postileiman päiväys viimeistään 15.12.2015.

Sähköpostin liitetiedosto toimitetaan allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkitään ”EAKR-ideahaku”.

Postiosoite:

Uudenmaan liitto / kirjaamo
EAKR-ideahaku
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki