EAKR ideahaun ylimaakunnallisena teemana on kiertotalous ja maakunnallisena lisänä kokeilukulttuuri

Juha Hertsi - 02.10.2015

Etelä-Suomen kuuden maakunnan seuraavan EAKR-haun yhteiseksi teemaksi on valittu kiertotalous.

Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine
seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat
kiertotalouteen liittyvät
– soveltava tutkimus
– innovaatiot ja niiden testaus/pilotointi
– liiketoimintamallien kehittäminen
– osaamisen kehittäminen alueilla

Päijät-Hämeen omaksi hakuteemaksi on valittu kokeilukulttuuri

Nämä kaksi teemaa ovat toisistaan erillisiä. Tavoitteena on rahoittaa Päijät-Hämeessä kiertotalousteeman lisäksi sellaista kokeellista toimintaa, joka tuottaa uusia ideoita
maakuntaohjelman mukaisiin toimintalinjoihin, mutta EAKR-ohjelmaa toteuttaen.

Eu_lippu_tekstilla