Elinvoimaa maakuntaan – maakunnan kehittämisraha

admin - 14.09.2016

Maakunnan kehittämisrahan haku on avoinna sellaisille hankkeille, jotka edistävät maakunnan elinvoima-asioiden kehittämistä. Tavoitteena on tukea toimenpiteitä, joilla sysätään liikkeelle isompia kehittämiskokonaisuuksia.

Kyseessä voi olla esimerkiksi:

  • Aloitusraha sellaiseen kehittämiseen, johon toimijat sitoutuvat jatkossa jatkamaan tai investoimaan, esim. suunnitelma jollekin tällaiselle laajemmalle kansainvälistymishankkeelle, uudelle toiminnalle tai investoinnille.

Avainsanana on mahdollistaminen. Kukin hakija hahmottakoon, mikä juuri nyt on tärkeintä jonkin positiivisen kierteen luomiseksi. Maakunnan kehittämisrahaa ei myönnetä suoraan yrityksille, mutta hanke voi edistää alueen elinkeinoja parantamalla niiden toimintaympäristöä. Se voi yhtä hyvin olla yhteishenkeä nostava kulttuurihanke tai keskustan miljöötä parantava pieni investointi. Hankkeen ei tarvitse olla kunnan hakema, vaan hakijana voi olla esimerkiksi jokin yhdistys tai osuuskunta.

Hankkeiden tukitaso on 50 %, ja kunkin hakijan hanketta tuetaan korkeintaan 50.000 eurolla maakuntahallituksen päätöksellä. Pienemmät kokeiluhankkeet, selvitykset ja käynnistykset tehdään maakuntajohtajan päätöksellä enintään 10.000 tukieuron suuruisina, jolloin optimoitu hankekoko on 20.000 euroa.

Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hakemuspohjat ovat osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/makera-maakunnan-kehittamisraha/

Lisätietoja

aluekehityspäällikkö
Juha Hertsi
puh. 044 3719 442, juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Suuremmat hankkeet!

Syksyllä on avautuu EAKR-ideahaku, jossa toimintalinjat 1 ja 2 ovat rahoituksessa avoinna kaikille hankeideoille Päijät-Hämen osalta. Etelä-Suomen yhteinen teema on Itämeren cleantech. Yhteinen hakuinfo on 1.11.