Energiapuun kysyntä ja tuotanto lisääntyvät Lahdessa ja lähialueilla

Juha Hertsi - 02.03.2018

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa selvitystyön, jossa etsittiin ratkaisuja kasvavaan energiapuutarpeeseen Lahden seudulla. Biopolttoainetarve tulee olemaan Lahden seudulla tulevaisuudessa suuri, kun esimerkiksi Lahti Energian Kymijärvi III -biovoimalan toiminta käynnistyy vuonna 2019.

Logistisen sujuvuuden varmistamiseksi yhtenä ratkaisuehdotuksena tutkittiin keskitettyä ja isoa energiapuuterminaalia, ja sen toteuttavuutta muun muassa investointi-, logistiikka- ja toimintakustannusten näkökulmasta. Työssä selvitettiin myös terminaalitoimintoihin mahdollisesti liittyviä teollisia symbiooseja ja muita liiketaloudellisia synergiaetuja seudulla.

Useita vaihtoehtoja tarkastelussa

Selvitystyössä energiapuuterminaalin toteuttamista tarkasteltiin ”modulaarisen kasvun periaatteella”, jossa puuterminaalin toimintaa voidaan laajentaa vaiheittain: tuotanto aloitettaisiin noin viiden hehtaarin maa-alueella ja toimintaa ja aluetta voidaan laajentaa tarpeen mukaan 20 hehtaariin asti. Selvitystyössä käsiteltiin myös eri liiketoimintamalleja puuterminaalin operatiivisen toiminnan pyörittämiseen.

Yhteisen energiapuuterminaalin toteuttamisvaihtoehto on löydettävissä

Selvitystyössä teetettiin useita kannattavuuslaskelmia puuterminaalin toteuttamisvaihtoehdoista, joissa huomioitiin muun muassa erilaiset logistiikka-, investointi- ja toimintakustannukset.  Tulosten mukaan puuterminaalin operatiivinen toiminta ja siihen liittyvät investoinnit nostaisivat nykyistä energiahintaa hieman verrattuna nykyiseen toimintamalliin, jossa hakeyritykset toimittavat energiahankkeen tien varresta tai omista terminaaleistaan suoraan voimalaitokselle.

 

Selvityksen toteuttivat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Selvitys toteutettiin osana YTE – Yritysvetoinen terminaali -hanketta, jonka rahoittivat Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Lisätiedot:

Päivi Menard
Liiketoimintakehittäjä | Kiertotalous | Yritysympäristön kehitys
050 4026911 | paivi.menard@ladec.fi
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy