Ennakoivan rakennemuutoksen toimiiin 261 000 euroa

Juha Hertsi - 09.06.2016

 

Hallitus päätti 9.6.2016 alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin suunnattavien varojen jaosta. Vuodelle 2016 rahoitusta on yhdeksän miljoonaan euroa. Kaikkiaan toimenpiteeseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksesta käytetään tänä vuonna noin 4,5 miljoonaa euroa valtion, kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toiset 4,5 miljoonaa euroa maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Ennakoidun rakennemuutoksen toimilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa sopeutumista elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Toimenpiteiden hankkeiden rahoittajina ovat maakuntien liitot. Päijät-Hämeen liiton osuus on 261 000 euroa. Lahden kaupunki on mukana pääkaupunkiseudun kasvusopimuksessa (Smart & Clean), jolle osoitettiin 750 000 euroa.

AIKO-toimenpide on osa Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla -kärkihanketta. Pyrkimyksenä on saada Suomen erilaiset voimavarat hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot ministeriöstä:

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2472&89522_m=120657

elinkeinoministerin erityisavustaja Jannika Ranta, puh. 029 504 7165 neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM, puh. 029 506 4937 erityisasiantuntija Pekka Hokkanen (ERM), TEM, puh. 029 504 7137 ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas (kasvusopimukset), TEM, puh. 029 506 3739

 

Päijät-Hämeen AIKO-ohjelma keskittyy tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen ja elinkeinolähtöiset ekosysteemien kehittämiseen. Keskeistä on myös vahvistaa alueen uuden työn tekemisen ja yrittäjyyden mekanismeja Heinolan ja Lahden seuduille. AIKO-ohjelman toteuttaminen on laajaa verkostomaista työtä, jolla kokeilujen kautta saadaan kestävyyttä muutoshaasteisiin.

Lisätiedot Päijät-Hämeen liitto:

kehittämisjohtaja Riitta Nieminen tai aluekehityspäällikkö Juha Hertsi