Ensimmäinen uuden lain mukainen kokonaismaakuntakaava hyväksyttiin Päijät-Hämeessä

Tanja Gangsö - 02.12.2016

”Laatikollinen valtatien 12 Uusikylä–Tillola suunnitelmia on odottanut tätä valtuuston päätöstä” huokaisi erityisasiantuntija Tapio Ojanen

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi tänään pidetyssä kokouksessaan Päijät-Hämeen korjatun maakuntakaavaehdotuksen 2014. Hyväksytty kaava on ensimmäinen kokonaismaakuntakaava Suomessa, joka tulee saamaan lainvoiman maakuntavaltuuston päätöksen perusteella. Vuoden 2016 alusta ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja.

valtuusto20161202_x

Maakuntavaltuustolle esiteltiin yli kuusi vuotta kestänyttä maakuntakaavaprosessia ennen kaavan käsittelyä valtuuston kokouksessa. Käytiin läpi kaavatyöhön osallistumista, kaavaratkaisua ja sen vaikutuksia sekä saadun palautteen huomioon ottamista. Esittely kirvoitti kysymyksiä Hollolan tuulivoima-alueista, Viljaniemen luonnonvaralogistiikan alueesta, Lahden tieverkon mahdollisesta ruuhkautumisesta sekä junaliikenteen kehittämisestä.

Valtuustoryhmät kokoontuivat hiomaan omia näkemyksiään ennen varsinaista kokousta. Ryhmät halusivat kuulla vielä muun muassa Nastolan luonnonvaralogistiikan merkintöjen vaikutuksista. Hyväksymiskäsittelyn aikana ei tehty muutosesityksiä, joten kaava hyväksyttiin maakuntahallituksen esityksen mukaisesti.

Maakuntakaavan käynnistämistarve tuli ilmeiseksi jo 2010 tehdyn ajantasaisuuden arvioinnin perusteella. Nyt maakuntakaavan hyväksymistä edellyttää mm. merkittävän pullonkaulan ja onnettomuusherkän osuuden muodostava valtatie 12 Uudestakylästä Tillolaan. Päijät-Hämeen osalta yleissuunnitelmaa ei voida hyväksyä, koska se on nykyisen 2008 vahvistetun maakuntakaavan vastainen. Jatko Kymenlaakson puolella on jo maakuntakaavan osalta kunnossa. Kunnissa on myös yleiskaavahankkeita, jotka odottavat maakuntakaavan hyväksymistä, jotta tarkemmalla suunnittelulla päästään eteenpäin.

Maakuntavaltuuston kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Päijät-Hämeen liiton toimistossa, Hämeenkatu 9, Lahti 9.12.2016 klo 9.00-15.00. Maakuntavaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Maakuntahallituksen on tarkoitus ensi vuoden puolella valitusajan kuluttua määrätä maakuntakaava tulemaan voimaan niiltä osin, mistä ei ole valitettu, ennen kuin se on saanut lainvoiman. Hämeenlinnan hallinto-oikeudella on mahdollisuus kieltää sen täytäntöönpano. Kaavan voimaan tulosta tullaan kuuluttamaan kunnissa, kuten kuntien kunnalliset ilmoitukset julkaistaan.

Maakuntavaltuuston hyväksymät kaava-asiakirjat ovat nähtävissä liiton kotisivuilla osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/maakuntakaava-2014-valmistelussa/.

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

Erityisasiantuntija Tapio Ojanen 044 3719459, tapio.ojanen@paijat-hame.fi

Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen 044 7747060, mirja.karila-reponen@paijat-hame.fi