Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 24.10-30.11.2016, varsinainen haku päättyy 1.3.2017

admin - 22.11.2016

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 24.10.–30.11.2016, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa helmikuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

  • Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky
  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Uutinen RR-sivuilla

Hakuilmoitus (linkit haun idealomakkeihin löytyy ilmoituksen loppupuolelta)

Hakijan ohje

Hakuinfon materiaali

Hakukierroksen painotukset

Syksyn 2016 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on digitaalinen uudistuminen ja avoin data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä. Ylimaakunnalliset hankkeet rahoitetaan toimintalinjan 2 erityistavoitteesta 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Digitalisaatio vaikuttaa laajasti kaikkiin toimialoihin ja haastaa organisaatiot uudistamaan toimintatapojaan. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on edistää uusien kasvuyritysten syntyä, luoda kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistää myös perinteisen liiketoiminnan hallittua rakennemuutosta. Hankkeet uudistavat toimintamalleja toimialasta riippumatta. Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi teemoihin:

  • uudenlaisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja kaupallistaminen
  • digitalisoinnin ratkaisujen pilotointi
  • avoin data ja big data liiketoimintamahdollisuuksien edistäjänä
  • verkkoliiketoiminnan uudet ratkaisut
  • virtuaali- ja lisätyn todellisuuden palvelusovellukset, robotiikka, sensoriteknologia ja asioiden internet

Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi.

Päijät-Hämeessä haetaan toissijaisesti myös hankkeita kaikkiin toimintalinjan 2 erityistavoitteisiin.

 

Valintakriteerit:
Valintakriteerit määritellään tarkemmin hakijan oppaassa.

Hakijan opas

Hankkeiden arvioinnissa käytetään seurantakomitean hyväksymiä arviointikriteerejä. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä voi päättää alueellisista, täydentävistä valintaperusteista, jotka kerrotaan hakijan oppaassa.
Hakemusten toimitustapa:
Haun ensimmäisessä vaiheessa hankeideat jätetään Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta koordinoivaan Uudenmaan liittoon 30.11.2016 mennessä erillisellä idealomakkeella.

Ideahakulomake, pdf

Sähköisen pdf-lomakkeen täyttö onnistuu, kun lataat tiedoston ensin koneellesi ja avaat sen Adobe Acrobat -ohjelmalla.

Ideahakulomake, word

Word-lomake avautuu suoraan täytettävässä muodossa Microsoft Word -ohjelmalla.
Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 1.3.2017 mennessä.
Toimitusosoite:
Allekirjoitettu ideahakulomake palautetaan 30.11.2016 klo 14.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona tai postitse. Postitettaessa postileiman päiväys on oltava viimeistään 30.11.2016.

Sähköpostin liitetiedostona (allekirjoitettuna ja skannattuna) osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Viestin aihe/otsikkokenttään merkintä ”EAKR-ideahaku”

Lisätietoja maakunnasta

Riitta Nieminen, 0405086526, riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

tai

Juha Hertsi, 044 3719 442, juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

 

Eu_lippu_tekstilla   Vipuvoimaa