Etelä-Suomen EAKR-haku, ideavaihe 25.10.–30.11.2017, varsinainen haku päättyy 5.3.2018

admin - 26.10.2017

Etelä-Suomen EAKR -hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Haussa toivotaan saatavan runsaasti ylimaakunnallisia hankehakemuksia. Ylimaakunnallisille hankkeille ei ole erikseen valittua painopistettä, vaan ne voivat vapaasti hyödyntää sisältöjä toimintalinjalta 2. Ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan varsinkin erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Päijät-Hämeessä haetaan hankkeita kaikkiin toimintalinjojen 1 ja 2 erityistavoitteisiin. Toiveena on saada niin ylimaakunnallisia kuin maakunnallisiakin hankehakemuksia.

Hankkeiden on oltava Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisia (l. tukee jotakin seuraavista ylätavoitteista)

  • Alueen vetovoiman lisääminen
  • Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan
  • Uusien kasvualojen kokeileminen

 

Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Riitta Nieminen, puh. 040 5086 526
Juha Hertsi, puh. 044 3719 442
Petri Veijalainen, puh. 044 7719 466