Etelä-Suomen ja Päijät-Hämeen EAKR-haku päättyy 12.2.2016

Juha Hertsi - 05.02.2016

Talven 2015-2016 EAKR-haussa Etelä-Suomessa maakuntien yhteisenä painopisteenä on kiertotalous. Kiertotaloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä materiaalin ja energian kiertoa luontoa säästävällä tavalla.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen lineaarinen jätteeksi päätyvä resurssien käyttö suljetun kierron järjestelmiksi, joissa jäte ei ole enää jätettä vaan raaka-aine seuraavalle prosessille. Kiertotalouteen linkittyvät myös teolliset symbioosit. Haun piiriin kuuluvat kiertotalouteen liittyvät

soveltava tutkimus
innovaatiot ja niiden testaus/pilotointi
liiketoimintamallien kehittäminen
osaamisen kehittäminen alueilla.
Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita tällä hakukierroksella ensisijaisesti haetaan rahoitettaviksi. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain ovat:

 

Päijät-Häme

Haun painopisteenä on maakuntien yhteinen teema kiertotalous kaikissa toimintalinjan 2 erityistavoitteissa ja päijäthämäläisenä painopisteenä on lisäksi kokeilukulttuuri.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Kokeilukulttuurin edistämiseksi rahoitetaan sellaista kokeellista toimintaa, joka tuottaa uusia ideoita Päijät-Hämeen maakuntaohjelman mukaisiin toimintalinjoihin. Kokeilukulttuurihankkeiksi haetaan korkeintaan vuoden kestäviä projekteja, jotka pyrkivät kokeilemaan ja demonstroimaan edistyksellisiä, jopa radikaaleja ideoita, joiden riskitaso on tavanomaista suurempi.

Haun toisessa vaiheessa varsinaiset viralliset hakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi. Hakemukset tulee jättää 12.2.2015 mennessä.

Linkit:


> Etelä-Suomen maakunnan liittojen yhteyshenkilöt