Suomalaisen aluedemokratian tilaa arvioitiin Päijät-Hämeen liitossa

Marko Mälly - 18.05.2016

Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressin www.coe.int delegaatio on parhaillaan Suomessa arvioimassa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan tavoitteiden toteutumista. Paikallis- ja aluehallinnon kongressi valvoo paikallis- ja aluedemokratian kehitystä ja laatii maaraportit kaikista peruskirjan ratifioneista maista. Delegaatio vieraili tiistaina 17.5. Päijät-Hämeen liitossa.

Keskustelussa arvioitiin suomalaisen hallinnon toimivuutta, jossa kansallisella tasolla on maakuntien suuntaan vahva ohjausvaikutus; maakuntiin saatavan rahoituksen epätasaista jakautumista Suomessa sekä valmisteilla olevaa alueuudistusta. Keskustelussa arvioitiin myös läheisyysperiaatteen toteutumiseen liittyviä haasteita. Läheisyysperiaatteen mukaisestihan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia.

 

20160517_Euroopan_neuv

(Oikealta) Delegaation aluedemokratian raportoijana toimii Karim VAN OVERMEIRE (Belgian parlamentin jäsen), paikallisdemokratian raportoijana Artur Torres PEREIRA (Souselin kaupungin valtuuston puheenjohtaja, Portugali; Euroopan parlamentin EPP-ryhmän edustaja). Paikallis- ja aluehallinnon kongressin sihteeristöä edustivat Stéphanie POIREL ja Romain PINCHON sekä riippumaton asiantuntija Nicolaos-Komninos CHLEPAS (ei kuvassa).

Päijät-Hämeen liittoa tilaisuudessa edustivat maakuntajohtaja Jari PARKKONEN; maakuntavaltuuston jäsen, professori Aimo RYYNÄNEN ja erityisasiantuntija Marko MÄLLY.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja hyväksyttiin 1985. Suomi allekirjoitti peruskirjan vuonna 1990, ja se tuli voimaan seuraavana vuonna. Peruskirja velvoittaa ratifioineita maita toteuttamaan peruskirjan tavoitteita. Kunta- ja aluekongressi valvoo paikallis- ja aluedemokratian kehitystä ja laatii maaraportit jokaisesta peruskirjan ratifioineesta maasta viiden vuoden välein.

 

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
marko.mally(a)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 438