Eurooppalaisten alueiden kilpailukykyindeksi 2016 on julkaistu

Juha Hertsi - 10.03.2017

Etelä-Suomi (ilman HKI-Uusimaata) on eurooppalaista keskiarvoa parempi kaikissa indeksin verrantoyksiköissä paitsi markkinoiden koossa. Indeksin perusteella Etelä-Suomen vahvuuksiin muihin eurooppalaisiin alueisiin verrattuna kuuluvat etenkin perus- ja korkeakoulutus, vakaat instituutionaaliset rakenteet sekä innovaatiotoiminnan kehittyneisyys.

Euroopan komissio on julkaissut sarjassaan kolmannen 263 eurooppalaisen alueen kilpailukykyä mittaavan indeksin, jonka avulla seurataan ja arvioidaan alueiden kehitystä sekä ajallisesti että suhteessa muihin eurooppalaisiin alueisiin. Indeksin tarkoituksena on avustaa alueita arvioimaan omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja investointitarpeitaan aluekehityssuunnitelmia laadittaessa. Perinteisten taloudellisten mittareiden lisäksi indeksissä huomioidaan mm. alueen innovaatiokyky sekä sosiaalisia elementtejä, kuten koulutus ja terveys.

Lisätietoa